Sisältöjulkaisija

null Tehovalvonta ensi viikolla Kanta-Hämeessä: tiedetäänkö työpaikallasi työn terveysriskit?

Tehovalvonta ensi viikolla Kanta-Hämeessä: tiedetäänkö työpaikallasi työn terveysriskit?

28.9.2017 – Etelä-Suomi

Työsuojeluviranomainen tekee ensi viikolla tehovalvontaa Kanta-Hämeessä: Forssassa, Hattulassa, Hausjärvellä, Humppilassa, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Jokioisessa, Lopella, Riihimäellä, Tammelassa ja Ypäjällä. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että työpaikoilla tiedetään työn terveysriskit ja pystytään näin torjumaan terveyshaittoja jo ennalta. Tarkastuksia tehdään tiistaina ja keskiviikkona 3.–4.10.2017. Valvonta kohdistetaan erityisesti pienille työpaikoille, joita ei ole tarkastettu vuosiin. Tarkastuksista ei ilmoiteta työpaikoille etukäteen.

”Tarkastuksilla keskitytään työsuojelun perusasioihin, joiden pitäisi olla kunnossa ihan jokaisella työpaikalla”, kertoo ylitarkastaja Tuula Uurala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työn terveysriskien hallinnassa olennaista on työnantajan yhteistyö työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa. Työntekijät tuntevat työnsä parhaiten ja osaavat kertoa, millaisia haitta- tai vaaratekijöitä työhön liittyy. Työterveyshuolto taas arvioi haitta- tai vaaratekijöiden terveysvaikutukset ja antaa työnantajalle toimenpidesuosituksia niiden vähentämiseksi.

”On työnantajan etu, että työntekijät eivät sairastu työstä”, Uurala muistuttaa.

Työnantaja: ota nämä asiakirjat valmiiksi esille

Työpaikan tulee tarkastuksella esittää työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys. Työnantajan vastuulla on huolehtia, että työpaikkaselvitys on tehty ja se on ajan tasalla.

Tarkastuksella varmistetaan, että työnantaja on selvittänyt ja arvioinut työstä aiheutuvat haitat ja vaarat. Lisäksi valvotaan, että työnantaja ja työntekijät tekevät yhteistyötä työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää, tulee työntekijöiden valita työsuojeluvaltuutettu.

Tyosuojelu.fi -sivustolta löytyy tietoa työnantajan velvollisuuksista koskien työterveyshuoltoa, työpaikkaselvitystä, työsuojelun yhteistoimintaa ja vaarojen arviointia.

Terveysriskien tunnistamiseen keskittyvää tehovalvontaa tehdään tänä syksynä myös Päijät-Hämeessä (viikolla 42) ja Länsi-Uudellamaalla (viikolla 44).


Tehovalvonta kohdistetaan erityisesti pienille työpaikoille ja työpaikoille, joita ei ole tarkastettu vuosiin.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tuula Uurala, p. 0295 016 379, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ylitarkastaja Jari Nykänen, p. 0295 016 321, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.