Sisältöjulkaisija

null Tehovalvonta ensi viikolla Länsi-Uusimaalla: tiedetäänkö työpaikallasi työn terveysriskit?

Tehovalvonta ensi viikolla Länsi-Uusimaalla: tiedetäänkö työpaikallasi työn terveysriskit?

24.10.2017 – Etelä-Suomi

Työsuojeluviranomainen tekee ensi viikolla tehovalvontaa laajasti eri puolilla Länsi-Uusimaata: Espoossa, Hangossa, Inkoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella, Karjalohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä.  Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että työpaikoilla tiedetään työn terveysriskit ja pystytään näin torjumaan terveyshaittoja jo ennalta. Tarkastuksia tehdään tiistaina ja keskiviikkona 31.10.–1.11.2017. Valvonta kohdistetaan erityisesti pienille työpaikoille, joita ei ole tarkastettu vuosiin. Tarkastuksista ei ilmoiteta työpaikoille etukäteen.

”Tarkastuksilla keskitytään työsuojelun perusasioihin, joiden pitäisi olla kunnossa ihan jokaisella työpaikalla”, kertoo ylitarkastaja Tuula Uurala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työn terveysriskien hallinnassa olennaista on työnantajan yhteistyö työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa. Työntekijät tuntevat työnsä parhaiten ja osaavat kertoa, millaisia haitta- tai vaaratekijöitä työhön liittyy. Työterveyshuolto taas arvioi haitta- tai vaaratekijöiden terveysvaikutukset ja antaa työnantajalle toimenpidesuosituksia niiden vähentämiseksi.

”On työnantajan etu, että työntekijät eivät sairastu työstä”, Uurala muistuttaa.

Työnantaja: ota nämä asiakirjat valmiiksi esille

Työpaikan tulee tarkastuksella esittää työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys. Työnantajan vastuulla on huolehtia, että työpaikkaselvitys on tehty ja se on ajan tasalla.

Tarkastuksella varmistetaan, että työnantaja on selvittänyt ja arvioinut työstä aiheutuvat haitat ja vaarat. Lisäksi valvotaan, että työnantaja ja työntekijät tekevät yhteistyötä työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää, tulee työntekijöiden valita työsuojeluvaltuutettu.

Vastaava terveysriskien tunnistamiseen keskittyvää tehovalvonta toteutettiin viikolla 40 Kanta-Hämeessä ja viikolla 42 Päijät-Hämeessä. Kanta-Hämeessä huolestuttavin valvontahavainto oli se, että työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys löytyi vain puolelta tarkastetuista työpaikoista. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että näissä työpaikoissa työn ja työolosuhteiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle ei ole arvioitu. Työsuojelun yhteistoiminta työnantajan ja työntekijöiden kesken sen sijaan toimi valvontahavaintojen mukaan hyvin. Päijät-Hämeen osalta valvontahavaintojen kerääminen on vielä kesken.

Tyosuojelu.fi -sivustolta löytyy tietoa työnantajan velvollisuuksista koskien työterveyshuoltoa, työpaikkaselvitystä, työsuojelun yhteistoimintaa ja vaarojen arviointia.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tuula Uurala, p. 0295 016 379, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ylitarkastaja Jari Nykänen, p. 0295 016 321, etunimi.sukunimi@avi.fi