Sisältöjulkaisija

null Tehovalvonta Etelä-Suomessa: tiedetäänkö työpaikallasi työn terveysriskit?

Tehovalvonta Etelä-Suomessa: tiedetäänkö työpaikallasi työn terveysriskit?

25.9.2017 – Etelä-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekevät tänä syksynä tehovalvontaa Etelä-Suomessa. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että työpaikoilla tiedetään työn terveysriskit ja pystytään näin torjumaan terveyshaittoja jo ennalta.

Tehovalvontaa tehdään kolmessa erässä: Kanta-Hämeessä viikolla 40, Päijät-Hämeessä viikolla 42 ja Länsi-Uudellamaalla viikolla 44. Valvonta kohdistetaan erityisesti pienille työpaikoille ja työpaikoille, joita ei ole tarkastettu vuosiin. Tarkastuksista ei ilmoiteta työpaikoille etukäteen.

”Esimerkiksi ravintolan keittiössä tulee huomioida muun muassa ergonomia, asiakaspalvelutyössä väkivallan uhka, toimistotyössä työssä jaksaminen ja niin edelleen. Riskitekijät vaihtelevat eri töissä ja eri työpaikoissa, ja siksi ne on selvitettävä jokaisella työpaikalla”, kertoo ylitarkastaja Tuula Uurala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työn terveysriskien hallinnassa olennaista on työnantajan yhteistyö työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa. Työntekijät tuntevat työnsä parhaiten ja osaavat kertoa, millaisia haitta- tai vaaratekijöitä työhön liittyy. Työterveyshuolto taas arvioi haitta- tai vaaratekijöiden terveysvaikutukset ja antaa työnantajalle toimenpidesuosituksia niiden vähentämiseksi.

Työnantaja: näin voit valmistautua tarkastukseen

Työnantaja voi valmistautua mahdolliseen tarkastukseen tarkistamalla, että terveysriskien tunnistamiseen liittyvät keskeiset velvollisuudet on hoidettu ja niihin liittyvät paperit ovat työpaikalla esillä tai helposti löydettävissä.

Tarkastuksella tulee esittää muun muassa työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys. Työnantajan vastuulla on huolehtia, että työpaikkaselvitys on tehty ja se on ajan tasalla.

Tarkastuksella varmistetaan, että työnantaja on selvittänyt ja arvioinut työstä aiheutuvat haitat ja vaarat. Työnantajan on huomioitava myös psykososiaaliset kuormitustekijät, kuten kohtuuton aikapaine, jatkuvat keskeytykset, toimimaton yhteistyö tai vaikeat vuorovaikutustilanteet asiakastyössä.

Lisäksi valvotaan, että työnantaja ja työntekijät tekevät yhteistyötä työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää, tulee työntekijöiden valita työsuojeluvaltuutettu.

Tyosuojelu.fi -sivustolta löytyy tietoa työnantajan velvollisuuksista koskien työterveyshuoltoa, työpaikkaselvitystä, työsuojelun yhteistoimintaa ja vaarojen arviointia.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tuula Uurala, p. 0295 016 379, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ylitarkastaja Jari Nykänen, p. 0295 016 321, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.