Sisältöjulkaisija

null Tehovalvonta Kanta-Hämeessä: monella työpaikalla on petrattavaa työn terveysriskien hallinnassa

Tehovalvonta Kanta-Hämeessä: monella työpaikalla on petrattavaa työn terveysriskien hallinnassa

10.10.2017 – Etelä-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekivät viime viikolla tehovalvontaa Kanta-Hämeessä, jossa tarkastettiin kahden päivän (3.–4.10.) aikana yhteensä 135 työpaikkaa. Tarkastuksia tehtiin kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa. Valvonnan tavoitteena oli varmistaa, että työpaikoilla tiedetään työn terveysriskit ja pystytään näin torjumaan terveyshaittoja jo ennalta.

Huolestuttavin valvontahavainto oli se, että työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys löytyi vain 67 työpaikalta eli puolelta tarkastetuista työpaikoista. 31 työpaikalla (23 %) todettiin, että selvitys oli tekemättä. Lisäksi 37 työpaikan osalta (27 %) asia ei selvinnyt tarkastuksella, ja se selvitetään jälkikäteen.

Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto arvioi työhön liittyvien haitta- tai vaaratekijöiden terveysvaikutukset ja antaa työnantajalle toimenpidesuosituksia niiden vähentämiseksi. Työpaikkaselvityksen tulee olla työpaikalla työntekijöiden nähtävillä ja se tulee käsitellä yhdessä työntekijöiden kanssa.

”Jos työpaikkaselvitystä ei ole tehty, käytännössä se tarkoittaa sitä, että työn ja työolosuhteiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle ei ole arvioitu”, kertoo ylitarkastaja Tuula Uurala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Yhteistyö työntekijöiden kanssa toimii

Työn terveysriskien hallinnassa olennaista on, että työnantajan tekee yhteistyötä työterveyshuollon lisäksi myös työntekijöiden kanssa. Työntekijät tuntevat työnsä parhaiten ja osaavat kertoa, millaisia haitta- tai vaaratekijöitä työhön liittyy.

Kanta-Hämeen valvotuissa työpaikoissa työsuojelun yhteistoiminta näytti tarkastushavaintojen perusteella toimivan hyvin, ja viranomaisohjausta ei tarvinnut antaa tästä yhdellekään työnantajalle. Myös työsuojeluvaltuutettu oli useimmissa yli kymmenen hengen työpaikoissa valittu.

Lakisääteinen työterveyshuolto puuttui 14 työpaikalta, eli 10 prosentilta tarkastetuista työpaikoista. Työn vaarojen selvitys ja arviointi oli tekemättä 24 työpaikalla (18 %).

Valvonta kohdistui erityisesti pieniin työpaikkoihin, joita ei ollut tarkastettu vuosiin. Tarkastuksista ei ilmoitettu työpaikoille etukäteen.

”Työnantajat suhtautuivat tarkastuksiin pääosin erittäin positiivisesti. Oli myös ilo huomata, että useimmilla työpaikoilla työnantajalla ja työntekijöillä on avoin keskusteluyhteys työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvissä asioissa”, Uurala kertoo.

Terveysriskien tunnistamiseen keskittyvää tehovalvontaa tehdään seuraavaksi Päijät-Hämeessä viikolla 42 ja Länsi-Uudellamaalla viikolla 44.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tuula Uurala, p. 0295 016 379, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ylitarkastaja Jari Nykänen, p. 0295 016 321, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.