Sisältöjulkaisija

null Tehovalvontaa Espoon ja Vantaan ravintoloihin – näin työnantaja hyötyy yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa

Tehovalvontaa Espoon ja Vantaan ravintoloihin – näin työnantaja hyötyy yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa

Mediatiedote 4.10.2016 Etelä-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekevät lokakuussa tehovalvontaa Espoon ja Vantaan ravitsemisliikkeisiin. Valvonnan kohteina ovat ravintolat, kahvilat, pubit ja yökerhot. Tarkastuksia tehdään ennalta ilmoittamatta sekä kaupunkien keskuksissa, ostoskeskuksissa että lähiöissä.

Ravitsemisliikkeiden tarkastuksilla kiinnitetään huomiota erityisesti työterveyshuollon järjestämiseen. Työnantajan on tehtävä työterveyshuollon kanssa aitoa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että työolot tukevat työntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia. Pelkkä sopimus työterveyshuollon järjestämisestä ei siis riitä.

”Parhaimmillaan yhteistyöstä hyötyvät sekä työntekijät että työnantaja. Työnantaja saa tietoonsa työkykyä uhkaavia ja sairautta aiheuttavia tekijöitä työpaikalla, ja osaa näin työterveyshuollon avustuksella puuttua niihin ajoissa. Tämä on yksi mainio mahdollisuus työnantajalle vaikuttaa sairauspoissaolojen määrään”, muistuttaa työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Alla on lueteltu esimerkkejä siitä, millaisiin konkreettisiin tekoihin ja hyötyihin työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö voi johtaa.

Lakisääteisiä tehtäviä ja niiden hyötyjä:

  • Työpaikkaselvitys, jossa arvioidaan työn ja työolojen vaikutuksia työntekijöiden terveydelle ja jossa työterveyshuolto tekee toimenpide-ehdotuksia: pitäisikö jotain muuttaa, jotta työntekijä voi tehdä työtä terveenä aina eläkeikään saakka
  • Työhöntulotarkastukset, jos työ voi aiheuttaa erityistä sairastumisen vaaraa (esim. melun ja yötyön vuoksi), tai jos työ asettaa vaatimuksia työntekijän terveydentilalle (esim. elintarvikkeiden käsittelyn vuoksi). Näin varmistetaan työntekijän soveltuvuus tehtävään.
  • Määräaikaiset terveystarkastukset riskiperusteisesti mm. yötyötä tekeville tai yökerhomelulle altistuville, jotta työntekijöiden työkykyä voidaan seurata ja tarvittaessa tehdä ajoissa työkykyä edistäviä toimenpiteitä
  • Työnantajan tekemä sairauspoissaoloseuranta ja seurantatietojen ilmoittaminen työterveyshuoltoon, mikä helpottaa työkykyä haittaavien tekijöiden tunnistamista

Muita toimenpiteitä ja niiden hyötyjä:

  • Työterveyshuolto raportoi työnantajalle poissaolojen syitä ja tekee ehdotukset työolojen kehittämiseksi. Ehdotusten avulla työnantaja voi edistää työn turvallisuutta ja terveellisyyttä, sekä vaikuttaa näin itse sairauslomien määrään.
  • Ikäkausitarkastukset, joiden avulla pystytään tarttumaan ajoissa erityisesti työperäisiin terveyshaittoihin ja ehkäisemään näin turhia sairauspoissaoloja
  • Melumittaukset ja toimenpiteet kuulovaurioiden ehkäisemiseksi
  • Apua kuormituksen hallintaan: tarvittaessa työntekijälle suunnitellaan yhdessä työtapa, joka vähentää kuormitusta ja lisää työn tuottavuutta
  • Työkykyneuvottelut, joissa työnantaja saa tietoa työntekijän työkyvystä ja apua työntekijälle sopivan työtehtävän tai muun työjärjestelyn löytämiseen

Työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantaja on järjestänyt työterveyshuoltopalvelut työterveyshuoltolain mukaisesti. Espoon ja Vantaan tarkastuksilla valvotaan lisäksi mm. työvuoroluetteloita ja väkivallan uhan hallintaa. Ravitsemisalan työsuojelutarkastukset jatkuvat myös lokakuun tehovalvonnan jälkeen.

Lisätietoa työterveyshuollosta löytyy sivulta www.tyosuojelu.fi > Työterveys ja -tapaturmat > Työterveyshuolto.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen
p. 029 501 6262, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.