Sisältöjulkaisija

null Telinetyön turvallisuuspuutteista sakkoja työnjohtajalle

Telinetyön turvallisuuspuutteista sakkoja työnjohtajalle

Mediatiedote 26.4.2016 Länsi- ja Sisä-Suomi

Jyväskylän keskustassa sijaitsevassa Väinönkeskuksessa toteutettiin kattoremonttia huhtikuussa 2014. Rakennuksen julkisivulle asennettiin suojateline torjumaan kattotyöntekijöitä putoamisvaaralta. Elementtitelineet toimittanut telineurakoitsija sopi telineiden pystytys- ja purkutyötä koskevasta aliurakasta erään toisen telinefirman kanssa. Käytännössä aliurakoitsijan työnjohtaja itse huolehti telinetöiden onnistumisesta yhdessä työparinsa kanssa.

Urakoitsijoiden mukaan kyseessä oli ns. räystästeline, jolloin vain telineen ylimmälle työtasolle asennettiin suojakaiteet, koska valmiiden telineiden muilla tasoilla ei ollut tarkoitus työskennellä. Putoamissuojauksesta ei kuitenkaan huolehdittu riittävästi telinetyön aikana, jolloin käytännössä työskenneltiin kaiteettomilla telineillä enimmillään kymmenen metrin korkeudessa, vaikka telineasentajien turvavaljaiden kiinnityksessä oli selkeitä puutteita.

Työsuojeluviranomainen oli kohdistanut rakennustyömaan telineurakoitsijoihin tarkastustoimenpiteitä. Hanketarkastuksen yhteydessä syksyllä 2013 oli yhteistyössä käsitelty telinetyöskentelyn turvallisuutta työmaalle telineet toimittaneen urakoitsijan kanssa. Huhtikuun alussa 2014 tehdyssä työsuojelutarkastuksessa työsuojelutarkastaja havaitsi, että räystästelineitä pystyttäneet telineasentajat eivät työnsä aikana olleet asianmukaisesti kiinnittäneet turvavaljaitaan, vaikka telineissä ei ollut suojakaiteita. Telineurakoitsijoille annettiin asiasta kehotus, mutta siitä huolimatta telineiden purkutöiden yhteydessä kolmisen viikkoa myöhemmin työsuojeluviranomainen teki jälleen omakohtaisia havaintoja siitä, että kaiteettomilla telineillä edelleen työskenneltiin ilman kunnollista putoamissuojausta.

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 26.4.2016 telinetyötä tehneen aliurakoitsijan työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta 20 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen, josta maksettavaksi tuli kaikkiaan 420 euroa. Syytteet sen sijaan hylättiin toisen urakoitsijan työnjohtajan osalta ja käräjäoikeus katsoi, että häneltä ei voinut telinetyön aikana kohtuudella edellyttää enempiä toimia putoamissuojauksen järjestämiseksi.

Toinen työnjohtajista ei tehtäviensä vuoksi ollut aliurakoitsijan tavoin jatkuvasti työmaalla valvomassa työvaiheiden turvallisuutta. Hänen mukaansa huhtikuun alun tarkastuksessa havaitut puutteet korjattiin heti ja ohjeistettiin asennusryhmää oikeista työmenetelmistä. Telineurakoitsijoiden keskinäisen aliurakointisopimukseen työturvallisuusvelvoitteiden rikkomisesta oli kirjattu tuntuva laiminlyöntimaksu ja oikeudenkäynnin aikana selvisi, että maksu oli aliurakoitsijalta velottu työturvallisuuden puutteiden vuoksi.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 16/473

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 0295 018 735
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue