Sisältöjulkaisija

null Teollisuuden rakennustyömaille tehostettua työsuojeluvalvontaa

Teollisuuden rakennustyömaille tehostettua työsuojeluvalvontaa

29.5.2017

Työsuojeluviranomaiset suorittavat tehostettua valvontaa teollisuuslaitosten rakennustyömaille. Kyseiset työmaat ovat monesti ns. yhteisiä työpaikkoja, joissa työskentelee useita eri alihankkijoita. Yhteisillä työpaikoilla on työsuojelun näkökulmasta omat haasteensa.

Rakennusprojektin tiedonkulku ja siihen liittyvät menettelyt rakennuttajan, päätoteuttajan ja urakoitsijoiden välille kannattaa etukäteen suunnitella hyvin, niin on mahdollista välttää monta ikävää yllätystä. Työsuojeluviranomainen toivoo, että teollisuustyömaiden rakennuttajat kiinnittäisivät erityistä huomiota suunnitteluun, riskien arviointiin ja työntekijöiden perehdyttämiseen.

Mitä teollisuusrakentamisen suunnittelussa tulisi ottaa yhteisellä työpaikalla huomioon?

- Rakennuttaja/teollisuuslaitos on oman teollisen toimintansa paras asiantuntija, joka tietää omasta toiminnastaan aiheutuvat riskit. Rakennuttajan laatimassa turvallisuusasiakirjassa tuleekin esittää teollisen toiminnan rakentamiselle/rakennustyömaalle aiheuttamat riskit niin, että päätoteuttaja ja urakoitsijat voivat niihin asianmukaisesti varautua. Teollisuusrakentaminen etenkin toimivan teollisuuslaitoksen sisäpuolella vaatii tarkkaa turvallisuussuunnittelua ja tiivistä yhteistyötä rakennushankkeen eri osapuolten välillä, kertoo ylitarkastaja Lasse Ketola Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta.

Entä mitä riskien arvioinnissa?

- Riskien arvioinnissa tulee rakennushankkeen etenemisen myötä vaihekohtaisesti tunnistaa ja arvioida rakennustyömaan tavanomaiset riskit, rakentamisen aiheuttamat riskit teolliselle tuotannolle ja teollisen tuotannon aiheuttamat riskit rakennustyömaan turvallisuudelle. Riskien arvioinnin tulee olla järjestelmällistä toimintaa, jota yhteistyössä tekevät rakennuttaja, päätoteuttaja ja urakoitsijat. Riskien arvioinnit olisi hyvä tehdä riittävän ajoissa, jotta niiden perusteella tehtävät riskienhallinnan toimenpiteet ehditään suunnitella kunnolla, sanoo ylitarkastaja Lasse Ketola.

Miten työntekijät tulisi perehdyttää?

- Työntekijät tulee perehdyttää heidän työkohteensa vaaroihin, jotka liittyvät sekä rakentamiseen että ympärillä olevasta teollisesta toiminnasta aiheutuviin vaaroihin, joita voivat muun muassa aiheuttaa prosessikemikaalit, työympäristön epäpuhtaudet ja teollisen toiminnan logistiikka. Perehdyttämisen osalta on tärkeää, että rakennuttaja, päätoteuttaja ja urakoitsijat tekevät yhteistyötä ja varmistavat huolellisesti tarvittavan turvallisuustiedon välittymisen kaikille alueen työntekijöille, muistuttaa Ketola.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Lasse Ketola, Pohjois-Suomen AVI, p. 0295 017 607, sähköposti: lasse.ketola@avi.fi