Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Teollisuudessa moni laiminlyö tilaajan selvitysvelvollisuutta

Teollisuudessa moni laiminlyö tilaajan selvitysvelvollisuutta

Verkkouutinen 20.3.2017

Teollisuuden toimialoilla tilaajavastuun noudattaminen jää usein puolitiehen. Viime vuonna tilaajavastuuta valvottiin teollisuudessa 227 tarkastuksella. Tarkastetuista tilaajista noin 80 prosentille jouduttiin antamaan yksi tai useampi toimintaohje. Toimintaohjeita annettiin eniten siitä, että selvitykset oli jätetty hankkimatta ennen sopimuksen solmimista sekä selvitysten kahden vuoden säilytysvelvollisuuden puutteellisesta noudattamisesta.

Noin joka kymmenes tarkastus johti laiminlyöntimaksuprosessin aloittamiseen. Näissä tapauksissa laiminlyönnit liittyivät usein ulkomaalaisen sopimuskumppanin selvityksiin. Yleisin puute oli se, että tilaaja ei ollut selvittänyt lähetettyjen työntekijöiden eläkevakuuttamista.

Tilaajavastuuvalvontaa suunnattiin erityisesti teknologiateollisuuteen, kemianteollisuuteen ja metsäteollisuuteen. Tarkastuksilla kävi ilmi, että monilla tilaajilla on hyvin puutteelliset tiedot tilaajavastuulaista ja sen velvoitteista. Tilanne vaihteli suuresti eri yritysten välillä: toisille tilaajavastuulaki on kiinteä osa normaalia hankintaprosessia, kun taas toiset eivät tunne lakia tai ovat mieltäneet sen pelkästään rakentamistoimintaa koskevaksi. Tietämättömyys ei riippunut yrityksen koosta.

Viime vuonna tehtiin myös kaksi isoa valvontaiskua seisokkityömaille. Näihin osallistui tilaajavastuutarkastajien lisäksi myös työsuojelun vastuualueen ulkomaalaistarkastajia. Valvontaiskuilla saatiin kohdennettua valvontaa erityisesti alihankintaketjuihin. Teollisuuden eri toimialojen tilaajavastuuvalvonta jatkuu vuonna 2017.

Lue lisää tilaajavastuuvalvonnan tuloksista ja havainnoista raportista Tilaajavastuuvalvonta 2016.

Lisätietoja:
Tarkastaja Timo Kokkonen, p. 0295 016 179, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

http://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.