Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Teollisuusalueille tilaajavastuutarkastuksia - älä pelaa harmain kortein!

Teollisuusalueille tilaajavastuutarkastuksia - älä pelaa harmain kortein!

Mediatiedote 28.5.2018

Tilaajavastuutarkastajat jalkautuvat viikolla 23 teollisuusalueille eri puolella Suomea: Espoossa, Keravalla, Tuusulassa, Valkeakoskella, Oulussa, Porissa, Pieksämäellä, Vuokatissa, Muuramessa ja Joensuussa. Tarkastuksilla valvotaan tilaajavastuulain noudattamista eri teollisuuden alojen yrityksissä. Tarkastuskohteille ei ilmoiteta tarkastuksesta etukäteen.

Tarkastusten tarkoituksena on tehdä tilaajavastuulakia tunnetuksi ja valvoa, että yritykset noudattavat lakia. Tilaajavastuulaki koskee tilanteita, joissa yritys käyttää ulkopuolista työvoimaa, joko vuokratyöntekijöitä tai alihankintaa. Teollisuusyrityksissä ulkopuolista työvoimaa käytetään paljon esimerkiksi koneiden ja laitteiden huoltoon ja korjauksiin, kiinteistön huoltoon, siivoukseen ja kuljetuksiin.

Tilaaja, hanki tilaajavastuuselvitykset

Tilaajavastuulailla ehkäistään harmaata taloutta ja varmistetaan, että kilpailu alalla on reilua niille yrityksille, jotka hoitavat lakisääteiset velvoitteensa asianmukaisesti. Käytännössä tilaajayrityksen tulee ennen sopimuksen tekemistä pyytää sopimuskumppania toimittamaan selvitykset siitä, että se on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa. Näistä esimerkkejä ovat: yritys on maksanut veronsa ja työeläkevakuutusmaksunsa; se soveltaa asianmukaisia työehtoja; se on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon. Selvitykset on säilytettävä kaksi vuotta sopimuksen mukaisen työn päättymisestä.

Tarkastuskäynnillä selvitetään, kuuluvatko yrityksen tekemät sopimukset lain soveltamisalaan ja miten selvitysvelvollisuutta on noudatettu. Tarvittaessa tarkastusta jatketaan kirjallisesti valvontakäynnin jälkeen. Mikäli yritys on jättänyt selvitykset hankkimatta tai tilannut työtä velvoitteitaan laiminlyövältä yritykseltä, tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Lisätietoa tilaajavastuulaista työsuojeluhallinnon verkkosivuilla: www.tyosuojelu.fi/tilaajavastuu

Lisätietoja:
Tarkastaja Katariina Talvensaari, puh. 0295 016 073, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ylitarkastaja Mikko Vanninen, puh. 0295 016 381, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

www.tyosuojelu.fi/tilaajavastuu
Twitter: @tilaajavastuu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.

Älä tue harmaata taloutta, kun ostat vuokratyötä tai alihankintaa # tilaajavastuu