Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Teollisuusyritykset ensi viikolla tilaajavastuuvalvonnan kohteina

Teollisuusyritykset ensi viikolla tilaajavastuuvalvonnan kohteina

Mediatiedote 19.9.2019

Tilaajavastuutarkastajat jalkautuvat eri kaupunkien teollisuusalueille viikolla 39. Tarkastuksia tehdään valtakunnallisesti mm. seuraavissa kaupungeissa; Helsinki, Oulu, Lahti, Kokkola, Pietarsaari, Ikaalinen, Ylöjärvi, Nurmijärvi, Porvoo, Kotka, Rusko sekä Outokumpu.

Tarkastuksilla valvotaan tilaajavastuulain noudattamista eri teollisuuden alojen yrityksissä. Tarkastusten tarkoituksena on tehdä tilaajavastuulakia tunnetuksi ja valvoa, että yritykset noudattavat lakia. Tilaajavastuulaki koskee tilanteita, joissa yritys käyttää ulkopuolista työvoimaa, joko vuokratyöntekijöitä tai alihankintaa. Teollisuusyrityksissä ulkopuolista työvoimaa käytetään paljon esimerkiksi koneiden ja laitteiden huoltoon ja korjauksiin, kiinteistön huoltoon, siivoukseen ja kuljetuksiin.

Tilaaja – selvitä ja säilytä!

Tilaajavastuulailla ehkäistään harmaata taloutta ja varmistetaan, että kilpailu alalla on reilua sellaisille yrityksille, jotka hoitavat lakisääteiset velvoitteensa asianmukaisesti. Käytännössä tilaajayrityksen tulee ennen sopimuksen tekemistä pyytää sopimuskumppania toimittamaan selvitykset siitä, että se on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa kuten esimerkiksi verot ja eläkkeet. Selvitykset on säilytettävä kaksi vuotta sopimuksen mukaisen työn päättymisestä.

Tarkastuskäynnillä selvitetään, kuuluvatko yrityksen tekemät sopimukset lain soveltamisalaan ja miten selvitysvelvollisuutta on noudatettu. Tarvittaessa tarkastusta jatketaan kirjallisesti valvontakäynnin jälkeen. Mikäli yritys on jättänyt selvitykset hankkimatta tai tilannut työtä velvoitteitaan laiminlyövältä yritykseltä, tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Lisätietoa tilaajavastuulaista työsuojeluhallinnon verkkosivuilla: www.tyosuojelu.fi/tilaajavastuu

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Mikko Vanninen, puh. 0295 016 381, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

www.tyosuojelu.fi/tilaajavastuu

Seuraa valvontaviikkoa myös Twitterissä: @tilaajavastuu #tilaajavastuu #teollisuus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.