Sisältöjulkaisija

null Teollisuusyritys irtisanoi perhevapaalta palaavan työntekijän – esimiehelle sakkoja työsyrjinnästä

Teollisuusyritys irtisanoi perhevapaalta palaavan työntekijän – esimiehelle sakkoja työsyrjinnästä

15.8.2018 – Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi ison teollisuusyrityksen rahoitusjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työsyrjinnästä. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 13.8.2018.

Tapauksessa työntekijä oli palaamassa keväällä 2016 cash management specialistin tehtäväänsä oltuaan perhevapaalla vuodesta 2010. Hän tiedusteli rahoitusjohtajana toimivalta esimieheltään mahdollisuutta osittaiseen hoitovapaaseen. Esimies kertoi, että työntekijän työtehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja hänen kanssaan käydään henkilökohtaiset yt-neuvottelut. Neuvottelujen päätteeksi yrityksen kahdesta cash management specialistin tehtävästä lakkautettiin toinen, ja perhevapaalta palaava työntekijä irtisanottiin vedoten taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin.

Työntekijän perhevapaan aikana yrityksessä oli tapahtunut isoja organisaatiomuutoksia ja liikevaihto oli pienentynyt huomattavasti. Käräjäoikeus katsoi, että yrityksellä on sinänsä ollut perusteet irtisanoa yksi henkilö. Irtisanottavaa ei kuitenkaan saa valita syrjivin perustein.
Yrityksessä oli vuonna 2016 auki muutamia tehtäviä, joita ei tarjottu irtisanotulle työntekijälle. Käräjäoikeus katsoi, että ottaen huomioon esitetyn selvityksen työntekijän koulutuksesta, oppimiskyvystä ja kokemuksesta, työnantajalla ei ollut riittäviä perusteita olla tarjoamatta työntekijälle edes tilaisuutta osoittaa selviytyvänsä kyseisistä tehtävistä lisäkoulutuksella. Käräjäoikeus katsoi, että tosiasiassa irtisanomisen syynä on ollut perhevapaiden käyttäminen. Tuomiossaan käräjäoikeus toteaa, että työnantajalla on velvollisuus oma-aloitteisesti selvittää irtisanomisuhan alaiselle työntekijälle tarjottavissa olevat työt ja työntekijän mahdollisuudet suoriutua niistä.

Käräjäoikeus myös toteaa, että työnantajan on töiden järjestelyssä ennakoitava tilannetta myös lähiaikoina perhevapaalta palaavan työntekijän kannalta.

"Nykyään on tavallista, että asiantuntijaorganisaatioissa tehtävät ja organisaatiorakenteet muuttuvat nopeasti. Näissä muutoksissa työnantajan tulee muistaa perhevapaalla olevat työntekijät. Työnantajan tulee aktiivisilla ja ennakoivilla toimilla varmistaa, että he voivat palata samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin pitkänkin perhevapaan jälkeen, jos se suinkin on mahdollista", muistuttaa työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kyseisen työntekijän irtisanomispäätös valmisteltiin HR-osastolla. Käräjäoikeus totesi, että tämä ei kuitenkaan vapauta työnantajan edustajana toimivaa rahoitusjohtajaa vastuusta; hänen voidaan tehtävänsä puolesta olettaa tuntevan työoikeuden perusperiaatteet liittyen siihen, milloin työntekijä voidaan irtisanoa.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio, asianumero R18/784

Tiedote hovioikeuden päätöksestä 19.12.2019

Lisätietoja:
Lakimies Anna Tiainen, puh. 029 501 6448, etunimi.sukunimi@avi.fi        
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisen. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.