Sisältöjulkaisija

null Teollisuusyritys irtisanoi perhevapaalta palaavan työntekijän – hovioikeus kumosi tuomion työsyrjinnästä

Teollisuusyritys irtisanoi perhevapaalta palaavan työntekijän – hovioikeus kumosi tuomion työsyrjinnästä

Mediatiedote 19.12.2019 Etelä-Suomi

Helsingin hovioikeus hylkäsi 18.12.2019 antamallaan tuomiolla työnantajan edustajaa vastaan nostetun syytteen työsyrjinnästä. Hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden tuomion, jolla yhtiön rahoitusjohtaja tuomittiin 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työsyrjinnästä.

Tapauksessa työntekijä oli palaamassa keväällä 2016 rahoitusosaston tiimiin töihin oltuaan pitkällä perhevapaalla vuodesta 2010. Hän tiedusteli esimieheltään mahdollisuutta osittaiseen hoitovapaaseen. Esimies kertoi, että työntekijän työtehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja hänen kanssaan käydään henkilökohtaiset yt-neuvottelut. Neuvottelujen päätteeksi perhevapaalta palaava työntekijä irtisanottiin taloudellisella ja tuotannollisella perusteella. Työntekijän perhevapaan aikana yrityksessä oli tapahtunut isoja organisaatiomuutoksia ja tiimin työtehtävien sisältö oli muuttunut kuitenkin niin, että pääosa tiimin työntekijöiden työtehtävistä oli ollut samansisältöisiä ja -luonteisia kuin ne työtehtävät, joita työntekijä oli tehnyt jäädessään perhevapaalle. Tapauksesta on tiedotettu 15.8.2018 käräjäoikeuden tuomion yhteydessä.

Hovioikeus katsoi, että yhtiö on työn vähennyttyä voinut järjestää työt siten, että irtisanottavan henkilön aikaisemmat työtehtävät siirretään jäljellä oleville työntekijöille. Rahoitusosastolle vastaaviin tehtäviin jääneet työntekijät olivat kokemuksensa ja osaamisensa perusteella perhevapaalla ollutta sopivampia tiimin jäljelle jääneisiin tehtäviin. Hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä, että irtisanominen olisi johtunut sukupuoleen perustuvasta perhevapaan käytöstä tai halukkuudesta osittaiseen hoitovapaaseen.

Työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työntekijän paluusuoja on Suomessa hyvin vahva. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus palata perhevapaalta ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia paluusuojan toteutumista pitkänkin perhevapaan aikana.

Helsingin hovioikeuden tuomio, asianumero R 18/2268

Tiedote käräjäoikeuden tuomiosta 15.8.2018

Lisätietoja:
Lakimies Anna Tiainen, puh. 029 501 6448, etunimi.sukunimi@avi.fi   
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.