Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Thaimaalaiset metsämarjojen poimijat saavat aiempaa paremmin tietoa oikeuksistaan

Thaimaalaiset metsämarjojen poimijat saavat aiempaa paremmin tietoa oikeuksistaan

Mediatiedote 3.8.2023

Marjayritysten organisoima metsämarjojen keruu on taas käynnistynyt. Työsuojeluviranomainen tekee valvontaa ja neuvontaa ulkomaalaisten poimijoiden oikeuksien turvaamiseksi. Keruukauden aikana poimijoiden tukikohtiin tehdään työsuojelutarkastuksia. Lisäksi tänä vuonna poimijat saavat aiempaa paremmin tietoa oikeuksistaan.

Työsuojeluviranomainen julkaisi kesäkuussa oppaan Metsämarjanpoimijan oikeudet, jossa kerrotaan thain ja englannin kielillä poimijan oikeuksista mahdollisimman selkeästi. Opasta jaetaan thaimaalaisille poimijoille työsuojelutarkastuksilla. Lisäksi linkki oppaaseen on lähetetty heille jo etukäteen viisumipäätöksen ohessa. 

Työsuojeluviranomaisen saamien tietojen mukaan valtaosa poimijoista tulee jälleen Thaimaasta. Thaimaalaisille on myönnetty noin 2 000 viisumia metsämarjanpoimintaa varten. Viime vuonna Thaimaasta tuli noin 4 000 poimijaa.

Tukikohtia tarkastetaan iltaisin ja tulkin avulla 

Tukikohtien työsuojelutarkastuksissa käytetään keinoja, jotka on kahtena aiempana vuotena todettu toimiviksi: tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta, tulkin avulla, yhteistyössä muiden viranomaisten kuten poliisin ja palotarkastajan kanssa sekä iltaisin, kun poimijat ovat palanneet tukikohtiin. 

”Leirit liikkuvat nopeasti satokauden vaihteluiden mukaan, joten on tärkeä mennä paikan päälle oikeaan aikaan”, kertoo tarkastaja Niko Huru Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Edellisinä vuosina suurin osa ulkomaalaisista poimijoista aloitti mustikan poiminnalla heinäkuun loppupuolella Lapissa ja Itä-Suomessa, ja siirtyi sen jälkeen Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen. Poimijat poistuvat Suomesta yleensä lokakuun alussa. 

Viime vuonna poimijoiden oikeuksia laiminlyötiin paljon

Poimijat eivät useimmiten ole työsuhteessa toimijoihin, jotka organisoivat keruun. Poimijoiden oikeudet ja marja-alan toimijoiden velvollisuudet on säädetty niin sanotussa marjalaissa.

Viime vuonna työsuojelutarkastajat tarkastivat 35 tukikohtaa, eli noin puolet kaikista poimijoiden tukikohdista. Joissakin tukikohdissa toimi useampi yritys, joten erillisiä tarkastuksia yrityksiin tehtiin 48. Kaikissa tukikohdissa havaittiin puutteita marjalain noudattamisessa. Kerääjien perehdyttämisessä havaittiin puutteita 39 tarkastuksella. 20 tarkastuksella todettiin, että viranomaisten yhteystietoja ei ollut laitettu poimijoiden nähtäville. Keruuvälineiden tarjoamisessa havaittiin puutteita 19 tarkastuksella. 

Marjatukikohdissa on myös työsuhteessa olevaa tukihenkilöstöä, kuten kokkeja, kirjureita ja sadonetsijöitä. Heidän kohdallaan havaittiin pahimmillaan hyvin vakavia puutteita palkanmaksussa, työaikakirjanpidossa ja syrjinnän kiellon noudattamisessa.

Lisätietoja:

-    Valvontahavainnot: raportti Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta vuonna 2022, luku 3. Luonnontuotealan valvonta
-    Tietoa marjalaista, kerääjän oikeuksista ja toimijan velvollisuuksista: Luonnontuotteiden keruu (Tyosuojelu.fi)
-    Opas: Metsämarjanpoimijan oikeudet (thai ja englanti)


Tarkastaja Niko Huru
p. 0295 017 700, etunimi.sukunimi@avi.fi 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue