Sisältöjulkaisija

null Tie- ja katutyömaiden työmaajärjestelyissä on huomioitava liikenteen turvallisuus

Tie- ja katutyömaiden työmaajärjestelyissä on huomioitava liikenteen turvallisuus

19.11.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue haluaa muistuttaa tie- ja katutyömaiden rakennuttajia ja pääurakoitsijoita siitä, että muut tienkäyttäjät on huomioitava tietyömaiden työn toteutuksissa. Rakennuttajan on rakennustyömaan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa selvitettävä, mitä työn toteutus aiheuttaa yleiselle liikenteelle ja työn toteutusvaiheessa varmistettava, että pääurakoitsija huomio varmistettavat asiat työn toteutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Turvallisuusasiakirja ja kaikki toteutukseen tarvittavat liitteet on siis oltava jo tarjousvaiheessa.

Pääurakoitsijan on tehtävä suunnitelma, kuinka yleinen liikenne huomioidaan työmaa-alueella. Liikennejärjestelysuunnitelmassa on kuvattava, kuinka autoliikenne ja kevyt liikenne järjestetään niin, että työmaan työntekijöille ja tienkäyttäjille ei ole vaaraa. Erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille on tehtävä selvät opasteet. Tarvittaessa on myös järjestettävä liikenneohjausta.

– Havaintojemme mukaan mitä pienempi ja lyhytaikaisempi työmaa, sitä heikommin on työmaan turvallisuus suunniteltu ja toteutus on jäänyt heikoksi. Eikä suunnitelman teko ole kertaluonteinen asia, vaan sitä on tarpeen mukaan päivitettävä työmaan edetessä. Toki usein saattaa olla ongelmia järjestää yleinen liikenne turvalliseksi esimerkiksi tilan puutteen vuoksi, mutta tämä ei ole syy jättää toteutusta heikoksi. Liikennejärjestelyiden rooli korostuu myös työmaiden ylinopeusongelmien takia, toteaa tarkastaja Olav Norrback Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualueelta.


Lisätietoja:
Tarkastaja Olav Norrback, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, p. 0295 018 701,
s-posti: olav.norrback@avi.fi