Sisältöjulkaisija

null Tikkaat kaatuivat ja työntekijä putosi – työnantajalle sakot työturvallisuusrikoksesta

Tikkaat kaatuivat ja työntekijä putosi – työnantajalle sakot työturvallisuusrikoksesta

14.11.2017 – Etelä-Suomi

Espoon käräjäoikeus tuomitsi päätoteuttajana toimineen rakennusalan yrityksen edustajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 3.11.2017.

Tapauksessa käsiteltiin Espoossa pientalotyömaalla kattohuopien asennustyössä sattunutta työtapaturmaa, jossa aliurakoitsijan työntekijä loukkaantui. Työntekijä kulki katolle ja sieltä pois kiinnittämättömiä nojatikkaita pitkin. Työntekijän siirtyessä rakennuksen katolta alas nojatikkaita käyttäen tikkaat kaatuivat ja työntekijä putosi maahan noin kolmen metrin korkeudelta.     

Päätoteuttajan edustaja vetosi siihen, ettei kyseisen aliurakoitsijan kanssa tehtyyn urakkasopimukseen kuulunut telineiden eli turvallisen kulkutien järjestäminen. Työmaavastaava kertoi, että telineet järjestettiin vain niille urakoitsijoille, joiden kanssa tästä oli sovittu.

Työturvallisuusmääräykset sallivat nojatikkaiden käytön vain tilapäisenä kulkutienä rakennustyössä. Mikäli tikkaita käytetään, on varmistettava, etteivät ne kaadu eivätkä luista käyttämällä muun muassa kaatumisen estäviä laitteita.

Käräjäoikeus totesi, että koko päivän kestävä työ, joka käsitti yhden katon tekemisen, ei ole sellainen kertaluonteinen työ, johon nojatikkaiden käyttäminen on sallittua. Käräjäoikeus katsoi, että päätoteuttajan edustaja laiminlöi turvallisen kulkutien järjestämisen työmaalle. Käräjäoikeus katsoi, että työskentelyolosuhteiden turvallisuuden varmistaminen kuului päätoteuttajan tehtäviin. Lisäksi oikeus katsoi päätoteuttajan edustajan laiminlyöneen työturvallisuutta koskevien suunnitelmien tekemisen ja viikoittaisten kunnossapitotarkastusten järjestämisen.

Espoon käräjäoikeuden tuomio 3.11.2017, R 17/1182.

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen, p. 02950 16448, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.