Sisältöjulkaisija

null Tilaajavastuulaki koskee myös kansainvälisiä kuljetuksia

Tilaajavastuulaki koskee myös kansainvälisiä kuljetuksia

Verkkouutinen 18.2.2016

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa ulkopuolisia kuljetuspalveluja hankkivia tilaajia siitä, että tilaajavastuulakia sovelletaan myös kansainvälisissä kuljetuksissa.

Rekka liikenteessäTilaajavastuulakia sovelletaan, kun käytetään ulkopuolista työvoimaa joko vuokratyön tai alihankinnan muodossa. Tilaajavastuulaki koskee tilanteita, joissa vuokra- tai alihankintasopimuksessa sovittua työtä tehdään Suomessa. Laki koskee myös kuljetuksia, joista vain osa ajetaan Suomessa.

Tilaajavastuulakia ei sovelleta, jos alihankintasopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa on alle 9 000 euroa. Vuokratyösopimuksiin tilaajavastuulakia ei sovelleta, jos työ kestää alle 10 päivää.

Edellä mainittujen raja-arvojen arvioinnissa huomioidaan erikseen alihankintasopimukset, jotka sisältävät Suomen rajan ylittävää kuljetuspalvelua. Tilaajavastuulain soveltamisen raja-arvoa laskettaessa tarkastellaan Suomessa suoritettua osaa sopimuksen kokonaisarvosta.

Tilaajavastuulailla tarkoitetaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006). Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittoja. Lisäksi lailla halutaan varmista, että alihankkijat ja työvoimaa vuokralle antavat yritykset noudattavat lakisääteisiä työantajavelvoitteitaan. Lain tavoitteena on myös taata, että alihankkijoiden ja vuokrattujen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot toteutuvat.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa. Logistiikan alalle kohdistuvasta tilaajavastuuvalvonnasta kerrotaan lisää tiedotteessa: Tilaajavastuutarkastuksia logistiikan toimialoille.
 

Lisätietoja:
Tarkastaja Riikka Mandelin-Hakala
puh. 029 501 6000 (vaihde), riikka.mandelin-hakala@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
http://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu