Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tilaajavastuun valvontakampanja selvittää matkailuyritysten vastuullisuutta Kittilässä ja Kolarissa

Tilaajavastuun valvontakampanja selvittää matkailuyritysten vastuullisuutta Kittilässä ja Kolarissa

Mediatiedote 11.3.2019 Pohjois-Suomi

Tilaajavastuutarkastajat tekevät viikolla 11 ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia matkailualan yrityksiin Kittilän ja Kolarin kuntien alueilla.  Tarkastuksia tehdään pääasiassa matkailupalveluihin liittyviin yrityksiin, kuten ravintoloihin, majoituspalveluihin sekä ohjelmapalveluyrityksiin. Lisäksi tarkastuksia tehdään matkailua tukeviin palveluihin, kuten esimerkiksi siivous- ja kiinteistönhuoltoyrityksiin.

Tarkastusten tarkoituksena on tehdä tilaajavastuulakia tunnetuksi ja valvoa, että alueen yritykset noudattavat lakia. Tilaajavastuulaki koskee tilanteita, joissa yritys käyttää ulkopuolista työvoimaa, joko vuokratyöntekijöitä tai alihankintaa. Yritykset käyttävät ulkopuolista työvoimaa vuokratessaan työntekijöitä tarjoilijoiksi tai oppaiksi safareille, ostaessaan siivous- ja kiinteistönhuoltopalveluita toiselta yritykseltä tai esimerkiksi rakentamiseen liittyvissä palveluissa. Sopimus voi olla myös suullisesti solmittu, esimerkiksi puhelimitse tehty tilaus työstä.

Tilaajavastuun noudattaminen on vastuullisuutta

Tilaajavastuulailla ehkäistään harmaata taloutta ja varmistetaan, että kilpailu alalla on reilua myös sellaisille yrityksille, jotka hoitavat lakisääteiset velvoitteensa asianmukaisesti.  Käytännössä tilaajayrityksen tulee ennen palvelun tilaamista pyytää sopimuskumppania toimittamaan selvitykset siitä, että se on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajavastuulain mukaisiin selvityksiin kuuluvat esimerkiksi selvitys verojen maksusta, selvitys työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen maksamisesta sekä selvitys sovellettavista työehdoista ja työterveyshuollon järjestämisestä. Mikäli tilaaja jättää selvitykset hankkimatta tai tilaa palvelun velvoitteitaan laiminlyövältä yritykseltä, sille voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Tarkastuskäynnillä selvitetään, kuuluvatko yrityksen tekemät sopimukset lain soveltamisalaan ja miten selvitysvelvollisuutta on noudatettu. Tarvittaessa tarkastusta jatketaan kirjallisesti valvontakäynnin jälkeen.

”Tarkastukset eivät ole pelkästään maksuja ja velvoitteita, vaan myös ohjausta, neuvontaa ja vuorovaikutusta vastuullisen yritystoiminnan edistämiseksi”, korostaa tilaajavastuutarkastaja Taru Rikula Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tarkastajat tavattavissa torstaina

Tarvitaanko yrityksessänne lisää tietoa tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden noudattamisesta? Tervetuloa keskustelemaan tarkastajien kanssa tilaajavastuulaista Break Sokos Hotel Levin Ravintola Kiisaan torstaina 14.3. klo 14 - 15.30 välillä.

Valvontaa näkyväksi valokuvin

Vuonna 2019 tilaajavastuutarkastajat valokuvaavat matkailullisesti upeimmat kohteensa tarkastuksista ja tarkastusmatkojen varrelta. Kohteita löydät Twitteristä seuraamalla tilaajavastuuvalvonnan tiliä @tilaajavastuu. Tarkastuskohteista julkaistaan kuvia vain tilaajien luvalla. Myös valvontahavainnoista julkaistaan tietoa Twitterissä.

Lue lisää tilaajavastuulain noudattamisesta sivulta:
http://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu/selvitysvelvollisuus

Lisätietoja:
Tarkastaja Taru Rikula, puh. 02950 16125, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ylitarkastaja Mikko Vanninen, puh. 02950 16381, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

www.tyosuojelu.fi
twitter: @tilaajavastuu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.