Sisältöjulkaisija

null Tilaajavastuutarkastuksia kiinteistönhuoltoon, siivousalalle sekä matkailu- ja ravitsemisalalle

Tilaajavastuutarkastuksia kiinteistönhuoltoon, siivousalalle sekä matkailu- ja ravitsemisalalle

Verkkouutinen 19.2.2016

Lattianpesutyötä ostoskeskuksessaPalvelualoille tehtävän tilaajavastuuvalvonnan kohteina ovat tänä vuonna matkailu- ja ravitsemisala, kiinteistönhuoltoala sekä siivousala. Tarkastuksia tehdään palvelualoille vuoden aikana noin 450. Tarkastuksia tehdään viranomaisaloitteisesti koko maan alueella. Vuonna 2016 tarkastuksia tehdään edellisvuosia enemmän myös ennalta ilmoittamatta.

Palvelualat ovat nopeasti kasvava osa suomalaista työelämää. Alihankintasopimuksien ja vuokratyövoiman käyttö palvelualojen yrityksissä on yleistynyt. Tämä on lisännyt tarvetta valvoa, että alan yritykset noudattavat tilaajavastuulakia. Viime vuosina tehdyssä valvonnassa on havaittu, että tilaajavastuulaki tunnetaan palvelualoilla melko heikosti.

Selvitykset hankittava ennen sopimuksen solmimista

Tilaajan tulee hankkia tilaajavastuulaissa määritellyt todistukset ja selvitykset ennen alihankinta- ja/tai vuokratyön käyttöä koskevan sopimuksen solmimista sekä säilyttää ne vähintään kaksi vuotta sopimuksen mukaisen työn päättymisestä. Tarkemmat tiedot selvitysvelvollisuudesta löytyvät osoitteesta www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu.

Tilaajavastuulaki edistää tasavertaista kilpailua

Tilaajavastuutarkastuksilla valvotaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006). Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittoja. Lisäksi lailla yritetään varmistaa, että alihankkijat ja työvoimaa vuokralle antavat yritykset noudattavat lakisääteisiä työantajavelvoitteitaan. Asetetut tavoitteet tähtäävät myös alihankkijoiden ja vuokrattujen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen toteuttamiseen. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa. Tilaajavastuutarkastajia on vuonna 2016 noin 30. Raportista Tilaajavastuuvalvonta vuonna 2015 löytyy tietoa viime vuoden valvonnan tuloksista ja havainnoista.
 

Lisätietoja:
Tarkastaja Mira Nousiainen puh. 029 501 6000 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

http://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu