Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tilaajavastuutietoa teollisuusyrityksille Alihankintamessuilla

Tilaajavastuutietoa teollisuusyrityksille Alihankintamessuilla

Verkkouutinen 24.9.2018

Tilaajavastuuvalvonnan tiimi on mukana Alihankintamessuilla 25.-27.9.2018 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Työsuojeluviranomaisen tilaajavastuutiimillä on yhteinen messuosasto (A 815) yhdessä Suomen Standardisoimisliitto SFS:n ja Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTAn kanssa.

Tilaajavastuutiimi jakaa messuilla tietoa tilaajavastuusta teollisuuden toimijoille, jotka ostavat alihankintaa tai vuokratyötä. Tilaajavastuulaki koskee ulkopuolisen työvoiman käyttöä tilaajan toimitiloissa ja työkohteissa. Teollisuusyritykset käyttävät ulkopuolista työvoimaa paljon esimerkiksi koneiden ja laitteiden huollossa, toimitilojen siivouksessa ja kunnossapidossa sekä kuljetuksissa.

Tilaajavastuulain mukaan alihankintaa tai vuokratyötä käyttävän on ennen sopimuksen tekemistä selvitettävä, että sopimuskumppani on hoitanut lakisääteiset velvoitteet. Selvitykset on säilytettävä kaksi vuotta töiden päättymisestä. Lain tavoitteena on ohjata tilaajia käyttämään yrityksiä, jotka huolehtivat lakisääteisistä velvoitteistaan.

Valvonnassa havaittu sekä laiminlyöntejä että esimerkillistä tilaajavastuuta

Teollisuusyrityksiin tehdään vuosittain satoja tilaajavastuutarkastuksia. Tarkastuksilla havaitut laiminlyönnit ovat usein liittyneet selvitysten säilyttämiseen. Myös peräkkäisiin sopimuksiin liittyviä laiminlyöntejä on ollut paljon; tiheästi toistuvat tilaukset voivat aiheuttaa 9 000 euron raja-arvon ylittymisen, jolloin tilaajavastuuselvitykset on hankittava.

Tarkastuksilla on tavattu myös useita yrityksiä, joissa tilaajavastuu hoidetaan jopa paremmin kuin mitä laki vaatii.

”Osa yrityksistä hankkii selvitykset kaikilta sopimuskumppaneilta, eikä käytä aikaa sen miettimiseen, olisiko esimerkiksi perusteltua syytä luottaa sopimuskumppaniin tai alittuvatko raja-arvot, jolloin tilaajavastuuselvityksiä ei lain mukaan tarvitsisi välttämättä hankkia”, kertoo tilaajavastuutarkastaja Katariina Talvensaari Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.