Sisältöjulkaisija

null Toimistohotellien valvontakampanja: työsuojeluasioista oli huolehdittu hyvin

Toimistohotellien valvontakampanja: työsuojeluasioista oli huolehdittu hyvin

1.10.2015 – Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tarkastivat 8.–10. syyskuuta yrityksiä, joiden toimisto on toimistohotellissa. Kolmen päivän valvontakampanjan aikana tarkastuksia tehtiin Espoossa ja Vantaalla yhteensä 46 yritykseen. Näissä työpaikoissa työskentelevien toimihenkilöiden työsuojeluasioista oli huolehdittu enimmäkseen hyvin, ja havaitut puutteet olivat pääosin vähäisiä.

Työaika saa joustaa, mutta jouston rajoista on sovittava

Valvotuista työpaikoista 20:lla oli puutteita liittyen työajan järjestämiseen. Usein kyse oli siitä, että liukuvan työajan reunaehtoja ei ollut sovittu. Työntekijät saivat päättää hyvin vapaasti, monelta he aloittavat ja lopettavat työpäivän, kunhan sovittu työaika täyttyy. Työntekijät saivat myös tehdä sovittua enemmän työtunteja ja käyttää ne myöhemmin saldovapaina. Käytännössä näillä työpaikoilla oli siis käytössä työaikalain tarkoittama liukuva työaika. Työpaikoilla ei kuitenkaan ollut sovittu liukuvan työajan reunaehdoista: mihin aikaan ja miten paljon työntekijä voi liukua, mihin aikaan lepoajat sijoittuvat, ja miten paljon tehtyjä työtunteja voi kertyä. Tarkastajat antoivat työnantajille toimintaohjeita näiden reunaehtojen sopimiseen.

”On hyvä, että työpaikoilla käytetään työajan joustoa. Käytettäessä liukuvaa työaikaa yksityiskohdista pitää kuitenkin sopia työaikalain tarkoittamalla tavalla ja huomioida myös työehtosopimuksen määräykset”, kertoo työsuojelutarkastaja Eila Hasunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Laki ei edellytä kellokorttia

Tarkastettujen työpaikkojen työnantajista osa oli siinä käsityksessä, että työaikalain vaatima työaikakirjanpito edellyttää työajan seuraamista nimenomaan kellokortilla. Näin ei kuitenkaan ole. Työaikakirjanpidon voi järjestää esimerkiksi niin, että työntekijä kirjaa itse tekemänsä työtunnit, ja työnantaja pitää kirjaa kaikkien työntekijöiden työtunneista sekä säilyttää kirjanpidon. Pääasia on, että kaikki tehdyt työtunnit on kirjattu.
Noin kolmasosalla tarkastetuista työpaikoista oli puutteita työaikakirjanpidossa, ja tarkastajat antoivat työnantajille velvoitteita asian korjaamiseksi. Joillakin työpaikoista kirjanpito puuttui kokonaan tai osalta henkilöstöä, joillakin ylityötunteja ei ollut kirjattu.

Tarkastajat muistuttivat työnantajia siitä, että työaikakirjanpito on myös väline, jolla työnantaja voi seurata työaikaan liittyvää kuormitusta. Lisäksi työaikakirjanpidon avulla voidaan mahdollisissa riitatilanteissa osoittaa, kuinka monta tuntia työntekijä on tehnyt töitä.

Työolot koettiin hyviksi

Tarkastetuissa työpaikoissa työilmapiiri koettiin hyväksi. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työantaja selvittää ja tunnistaa epäasiallisen kohtelun esiintymisen. Tarkastetut työpaikat kartoittivat työilmapiiriä kyselyillä tai yhteisissä keskusteluissa. Lisäksi niillä oli menettelytavat siihen, miten häirinnän kokemuksia käsitellään, jos niitä ilmenisi. Työpaikkojen työterveyshuolto oli järjestetty hyvin, ja se oli usein lakisääteistä kattavampi. Myös työympäristö koettiin toimivaksi. Esimerkiksi työpisteiden ergonomia oli otettu hyvin huomioon, ja toimitilat olivat siistejä ja käytännöllisiä.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Eila Hasunen, p. 0295 016 243, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ennakkotiedote: Toimistotyö työsuojeluvalvonnan kohteena (31.08.2015)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.