Sisältöjulkaisija

null Toimistotyö työsuojeluvalvonnan kohteena

Toimistotyö työsuojeluvalvonnan kohteena

31.8.2015 – Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tarkastavat syyskuun toisella viikolla (vko 37) yrityksiä, joiden toimisto on toimistohotellissa. Tarkastuksia tehdään tuolloin pääkaupunkiseudulla yhteensä noin 40 yritykseen. Toimihenkilövaltaiset työpaikat ovat koko vuoden yhtenä työsuojeluvalvonnan kohteena. Toimistohotelleihin keskittyvän valvontakampanjan tarkoituksena on tavoittaa nopeasti suuri määrä yrityksiä ja levittää tietoa työsuojelun merkityksestä toimistotyössä.

Työsuojeluvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että työ on turvallista ja terveellistä, ja että työelämässä noudatetaan reiluja pelisääntöjä. Toimistojen tarkastuksilla keskitytään muun muassa työajan hallintaan sekä työsuhteen vähimmäisehtojen ja työterveyshuollon toteutumiseen

Toimihenkilövaltaisten työpaikkojen tarkastuksilla on havaittu puutteita työajan hallinnassa, muun muassa työaikakirjanpidossa. Lain mukaan työaikakirjanpitoon tulee kirjata kaikki tehdyt työtunnit. Työaikakirjanpito on työnantajalle myös keskeinen työkalu työhön liittyvän kuormituksen seurannassa. Toimistotyössä kuormitustekijöitä voivat olla esimerkiksi tiukat aikataulut, jatkuvasti venyvät työpäivät ja matkustaminen. Sopiva työkuormitus edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, mutta liiallinen kuormitus voi jatkuessaan vaikuttaa haitallisesti terveyteen. Työnantajan velvollisuus on selvittää työhön liittyvät riskit ja ryhdyttävä toimiin, mikäli työntekijä on vaarassa kuormittua niin, että tämän terveys voi vaarantua.

Tarkastuksilla valvotaan myös, että työpaikalla on keinot häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi sekä menettelytavat häirintätapausten käsittelyyn.


Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Eila Hasunen, p. 0295 016 243, eila.hasunen@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.