Sisältöjulkaisija

null Toimitusjohtajalle sakkoja työntekijöiden epäasiallisesta kohtelusta

Toimitusjohtajalle sakkoja työntekijöiden epäasiallisesta kohtelusta

29.1.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Turun hovioikeus lievensi työntekijöiden epäasiallisesta kohtelusta käräjäoikeudessa tuomittuja seuraamuksia.

Turun hovioikeus on 26.1.2018 tuominnut kuljetusalan yrityksen toimitusjohtajan sakkoihin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Hovioikeus kuitenkin alensi käräjäoikeuden tuomitseman sakkorangaistuksen 60 päiväsakosta 35 päiväsakkoon. Yhtiölle käräjäoikeudessa tuomittu yhteisösakkorangaistus alennettiin 15 000 euroon. Myös työntekijälle suoritettavia korvauksia alennettiin.

Käsiteltävänä oli toimitusjohtajan yhtiön työntekijöihin kohdistama epäasiallinen käyttäytyminen. Toimitusjohtaja oli kohdellut erästä työntekijään epäasiallisesti usean vuoden ajan vuosina 2010–2015. Toimitusjohtaja oli kohdellut epäasiallisesti myös muitakin yrityksen työntekijöitä. Epäasiallinen kohtelu ilmeni huutamisena, nimittelynä, ja nyrkin puimisena. Hovioikeus totesi, että tällainen menettely on työntekijöiden terveyttä vaarantavaa. Käräjäoikeuden tuomiosta on kerrottu tarkemmin 7.2.2017 julkaistussa tiedotteessa.

Turun hovioikeuden asia nro R 17/581

Lisätietoja: Lakimies Petra Saarenmaa, puh. 0295 018 717
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue