Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Toimitusjohtajalle vankeutta 15 vuotta kestäneestä häirinnästä

Toimitusjohtajalle vankeutta 15 vuotta kestäneestä häirinnästä

Mediatiedote 5.6.2015 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 5.6.2015 tuominnut mustasaarelaisen pintakäsittelyalan yrityksen toimitusjohtajan 3 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen työturvallisuusrikoksesta, pahoinpitelystä ja työsyrjinnästä. Lisäksi yhtiö tuomittiin 8.500 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus velvoitti myös suorittamaan talouspäällikkönä toimineelle työntekijälle 3.000 euroa korvauksena kärsimyksestä ja 4.000 euroa tilapäisestä haitasta.

Toimitusjohtajan harjoittama häirintä alkoi talouspäällikön työsuhteen alussa vuonna 1999 ja jatkui hänen työsuhteensa päättymiseen asti 2014. Toimitusjohtaja mm. huusi työntekijälle, perusteetta arvosteli hänen työntekoaan, nimitteli häntä mm. vanhaksi ämmäksi ja tyhmäksi, epäili hänen olevan miehen puutteessa, poisti häneltä perusteetta työtehtäviä, heitti papereita hänen työpöydältä lattialle ja esti häntä poistumasta työpaikalta. Talouspäällikkö ilmoitti useita kertoja, ettei toimitusjohtajan harjoittama häirintä ja epäasiallinen kohtelu ole hyväksyttävää, mutta ilmoitukset eivät johtaneet toimitusjohtajan käytöksen muuttumiseen tai asian selvittämiseen. Häirinnän seurauksena työntekijälle aiheutui terveyshaitta.

Käräjäoikeus katsoi, että vaikka toimitusjohtajalla oli luonteenomainen räväkkä kielenkäyttö ja käyttäytyminen, oli hänen käytöksensä talouspäällikköä kohtaan poikennut siitä, mikä oli työyhteisössä tavanomaista ja hyväksyttävää. Toimitusjohtajan käytös oli ollut siinä määrin ilmeistä ja toistuvaa, ettei edes erillistä ilmoitusta vaadittu, vaan hänen olisi tullut tunnistaa häirintä oma-aloitteisesti. Toimitusjohtaja ei ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin työssä olevan epäkohdan poistamiseksi. Lisäksi käräjäoikeus katsoi toimitusjohtajan toimineen tahallisesti, koska talouspäällikkö oli useamman kerran pyytänyt häntä lopettamaan. Myös muut työntekijät olivat huomauttaneet toimitusjohtajaa hänen käytöksestään ja asiasta oli pidetty palavereja. Tästä huolimatta toimitusjohtaja jatkoi menettelyä. Käräjäoikeus tuomitsi toimitusjohtajan myös pahoinpitelystä. Toimitusjohtajan oli käräjäoikeuden mukaan tullut pitää varsin todennäköisenä, että hänen menettelynsä vahingoitti talouspäällikön terveyttä.

Käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja oli myös syyllistynyt työsyrjintään. Talouspäällikkö oli ilmoitusten jälkeen siirretty tuotantoon kokoonpanotöihin, lomautettu useita kertoja ja lopulta irtisanottu. Toimitusjohtaja katsoi, että irtisanomiseen oli ollut taloudelliset ja tuotannolliset perusteet. Koska yritykseen oli palkattu konttoripuolelle lisää työntekijöitä, käräjäoikeus ei pitänyt toimitusjohtajan esittämää väitettä uskottavana. Käräjäoikeus katsoi siksi, että talouspäällikkö oli asetettu epäedulliseen asemaan ammatillisen toiminnan tai muun tähän rinnastettavan seikan johdosta.

Käräjäoikeus tuomitsi poikkeuksellisesti vankeusrangaistuksen teoista. Vankeusrangaistusta puolsi käräjäoikeuden näkemyksen mukaan tekojen huomattavan pitkä kesto ja toimitusjohtajan käyttäytyminen ja kielenkäyttö, jota käräjäoikeus piti erityisen moitittavana, koska toimitusjohtaja toimi talouspäällikön esimiehenä.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/19

Lisätietoja:
Lakimies Tove Lindell, puh. 0295 018 688