Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Trukki kaatui – yhteisösakko työnantajayhtiölle

Trukki kaatui – yhteisösakko työnantajayhtiölle

Mediatiedote 6.10.2022 Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi pintakäsittelyalan teollisuusyrityksen 5 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Samassa asiassa syytteessä ollut yhtiön tuotantojohtaja jätettiin rangaistukseen tuomitsematta hänen syykseen luetusta työturvallisuusrikoksesta.

Käräjäoikeus antoi tuomionsa 30.9.2022. Tuomio koski Helsingissä syyskuussa 2018 sattunutta työtapaturmaa. Yhtiön vuokratyöntyöntekijä oli trukkia käyttäen siirtämässä ja nostamassa tavaraa yhtiön tuotantotiloissa. Siinä yhteydessä trukki oli kaatunut, kun yksi sen pyöristä oli ohjautunut pois tasaiselta mutta ahtaalta työskentelytasolta sille johtavalle kaltevalle ajorampille. Työntekijä oli samalla loukkaantunut vakavasti.

Käräjäoikeus katsoi kyseisen paikan trukilla tehtäviä nostoja ajatellen vaaralliseksi, vaikka siinä ei ollutkaan sattunut vastaavia turmia aiemmin. Mikäli vaarojen arviointi ja selvittely olisi ollut yhtiössä ajan tasalla, nostopaikan vaarallisuus olisi tullut käydä ilmi. Kun nostoja suoritettiin paikalla useita kertoja päivässä, turvallisuuspuutetta voitiin pitää suhteellisen merkittävänä.

Työsuojeluviranomaisen tarkastuksessa puoli vuotta ennen tapaturmaa oli kiinnitetty huomiota siihen, että työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa on ollut puutteita yhtiössä, eikä viranomainen silloin pitänyt yhtiön silloisia toimenpiteitä riittävinä.

Käräjäoikeus korosti työnantajan lakisääteistä velvollisuutta jatkuvasti tarkkailla työympäristöä ja sen turvallisuutta. Työnantaja voi myös tarvittaessa hankkia turvallisuuteen liittyviä asiantuntijaselvityksiä, jotta mahdolliset vaaratekijät voitaisiin tunnistaa ja arvioida. Esitetyn näytön perusteella käräjäoikeus katsoi käyneen ilmi, että vaarojen selvittäminen ja arviointi on jo pitkään yhtiössä laiminlyöty, mistä nyt on ollut seurauksena työntekijän vakava loukkaantuminen.

Tuotantopäällikön tuomitsematta jättämisen käräjäoikeus perusti siihen, että hänen rikostaan oli pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Hän ei ollut suhtautunut työturvallisuusasioihin välinpitämättömästi niillä tiedoilla, mitä hänellä on ollut ennen onnettomuutta.

Työsuojelun lakimies Matti Nissinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa: ”Se, että työtä on voitu tehdä jollakin tietyllä tavalla pitkäänkin ennen tapaturmaa, ei aina osoita sitä, että tuo tapa olisi turvallinen ja turvallisuusnormien mukainen.”

Helsingin käräjäoikeuden tuomio R 20/2856. Ei lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Matti Nissinen, puh. 02950 16139, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue