Sisältöjulkaisija

null Tunnistatko syrjinnän työnhaussa?

Tunnistatko syrjinnän työnhaussa?

Verkkouutinen 30.8.2016 Etelä-Suomi

Kuvan keksittyihin työpaikkailmoituksiin on lisätty hakukriteerejä, joista osa on syrjiviä. Huomaatko, mitkä? Oikeat vastaukset löydät kuvan alta.

Kuvitteellinen työpaikkailmoitus.

Kuvan työpaikkailmoitukset ovat keksittyjä esimerkkejä.

Ensin vähän taustatietoja: Työnhaussa valintaperusteiden tulee olla tehtävän hoitamisen kannalta asianmukaisia. Syrjivä työpaikkailmoittelu on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Lain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Näihin asioihin liittyvät hakukriteerit ovat sallittuja vain, jos niille on työstä johtuva hyväksyttävä peruste.

Ja sitten vastaukset. Seuraavat kriteerit yllä olevissa työpaikkailmoituksissa voidaan katsoa syrjiviksi:

Syrjivät kriteerit siivoojan työpaikkailmoituksessa

Erinomainen kunto: Työntekijältä voi edellyttää sellaista työkykyä ja terveydentilaa, että hän pystyy hoitamaan työtehtäviään. Toimistosiivoojan työ ei kuitenkaan edellytä erinomaista kuntoa. Sitä voi vaatia esimerkiksi, jos työhön kuuluu poikkeuksellisen raskaita työtehtäviä, kuten palomiehen työssä.

Suomessa syntynyt Suomen kansalainen: Työnhakijaa ei saa syrjiä kansalaisuuden tai alkuperän perusteella – ei edes silloin, jos yrityksen asiakkaat sitä vaativat. Joihinkin virkoihin, kuten esimerkiksi tuomarin, poliisin tai valtion viraston päällikön virkaan, voidaan kuitenkin lain nojalla valita vain Suomen kansalainen. Vain presidentiksi pyrkivältä voidaan vaatia, että hän on syntyperäinen Suomen kansalainen.

Asuinpaikkana Helsingin talousalue: Asuinpaikan voidaan katsoa olevan ns. muu henkilöön liittyvä kielletty syrjintäperuste, jota ei lähtökohtaisesti voi edellyttää hakijoilta. Kuitenkin jos työhön kuuluu esimerkiksi päivystystä, voidaan edellyttää että työntekijä pääsee sovitussa ajassa työpaikalle. Lisäksi kunta voi halutessaan tarjota kesätöitä vain kyseisessä kunnassa asuville nuorille.

20–35 vuoden ikä: Työnhakijaa ei saa syrjiä iän perusteella. Siivoojan työn tekeminen ei edellytä tiettyä ikää. Joihinkin töihin voi kuitenkin edellyttää täysi-ikäisyyttä, kuten kuljettajan työhön tai yöllä tehtävään työhön. Hyvin harvoissa tehtävissä voi laittaa iälle muita edellytyksiä. Esimerkiksi näyttelijältä voi edellyttää, että tämän ikä on sopiva näyteltävään rooliin. Lisäksi nuorten syrjäytymistä ehkäisevät työllistämiskampanjat voivat olla sallittuja.

Kirkon jäsen: Siivoustyön tekeminen ei edellytä tiettyä uskontoa. Esimerkiksi seurakunta voi tietyin edellytyksin edellyttää työntekijöiltään kirkon jäsenyyttä: esimerkiksi, jos tehtävä liittyy diakoniaan, kirkon kasvatukseen tai opetukseen. Sen sijaan siivoojan tehtävässä kirkon jäsenyyden edellyttäminen ei ole perusteltua.

Syrjivät kriteerit lakimiehen työpaikkailmoituksessa

Suoritettu asepalvelus: Vaatimus asepalveluksen suorittamisesta voi olla syrjintää muun muassa vakaumuksen tai terveydentilan perusteella. Käytännössä lakimiehen työtehtävät eivät edellytä asepalveluksen suorittamista.

Suomi äidinkielenä: Suomea äidinkielenä ei voi vaatia missään työssä. Joissakin ammateissa voidaan kuitenkin edellyttää äidinkielen tasoista kielitaitoa, kuten esimerkiksi suomen opettajalta. Myös joissakin lakimiehen tehtävissä voidaan vaatia äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa.

Vastavalmistunut juristi: Tämä vaatimus voi olla välillisesti syrjivä iän perusteella, sillä suurin osa vastavalmistuneista on nuoria.

Työsuojeluviranomainen valvoo syrjintää työpaikkailmoituksissa

Syrjintää työpaikkailmoituksissa valvotaan jatkuvasti. Lue työsuojeluviranomaisen tiedote valvonnan tuloksista.

Jos epäilet syrjintää työpaikkailmoituksessa, voit kertoa asiasta työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintovirastoon työsuojelun vastuualueelle sähköpostitse. Etelä-Suomen osalta osoite on tyosuojelu.etela@avi.fi, muiden vastuualueiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Tietoa yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä löytyy verkkosivulta: www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus.