Sisältöjulkaisija

null Turvakaareton pienkuormaaja surmasi - työnantajalle sakot kuolemantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta

Turvakaareton pienkuormaaja surmasi - työnantajalle sakot kuolemantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 17.11.2015 Länsi- ja Sisä-Suomi
Pirkanmaan käräjäoikeus on 17.11.2015 tuominnut pälkäneläisen maatalousyrittäjän 90 päiväsakon eli 3.600 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta, kuolemantuottamuksesta ja ympäristön turmelemisesta.

Käsiteltävänä oli ympäristörikoksen lisäksi työturvallisuusjuttu työtapaturmasta, jossa nuori mies menetti henkensä marraskuussa 2013. Työntekijä oli hakemassa isoa pyöröpaalia heinäsuulista ajaen nivelohjattua pienkuormaajaa. Hän todennäköisesti peruutti kuormaajaa, joka osui maassa olleisiin syviin painaumiin ja kaatui niin, että työntekijä jäi puristuksiin kuormaajan alle ja menehtyi. Tapauksella ei ole silminnäkijää.

Työturvallisuusmääräykset edellyttävät, että työntekijää kuljettavan työvälineen kaatumisesta aiheutuva vaara on estettävä turvaohjaamolla, suojarakenteella tai muulla vastaavalla laitteella, joka joko estää työvälinettä kaatumasta enempää kuin kyljelleen tai varmistaa, että työntekijän ympärille jää riittävästi tilaa siltä varalta, että työväline kaatuu tai kierähtää ympäri. Työsuojeluviranomainen totesi tapaturman tutkinnan yhteydessä, että kuormaajassa alun perin ollut turvakaari oli siitä poistettu ja katsoi, että työturvallisuusmääräyksiä oli rikottu.

Käräjäoikeus totesi, että tapaturman uhri oli onnettomuuden tapahtuessa ollut tekemässä tilalla sen normaaleihin töihin kuuluvaa työtä tilalla käytössä olleella työkoneella. Kyseessä oli vuonna 1999 tai 2000 hankittu kone, josta oli suojakaari aikanaan poistettu, koska koneella ei kaaren kanssa mahdu ajamaan navetassa katossa kiskoilla kulkevan ruokintalaitteen alla. Syytetyllä on ollut tiedossaan koneen alttius kaatua. Tähän nähden hänellä on ollut korostettu velvollisuus huolehtia koneen varustamisesta asianmukaisella turvalaitteella. Onnettomuuden mahdollisuus on täytynyt olla syytetylle ennakoitavissa oleva seikka. Hän on osaltaan huolimattomuudellaan aiheuttanut työntekijän kuoleman ja syyllistynyt menettelyllään kuolemantuottamukseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on valvonnassaan havainnut, että ainakin maatiloilla ja rakennustyömailla esiintyy pienkuormaajia ja vastaavia ajettavia työvälineitä, joista puuttuu turvaohjaamo, -kaari tai muu turvalaite, joka estää työntekijää loukkaantumasta, jos kuormaaja kaatuu. Tällainen "riisuttu" laite on työturvallisuusmääräysten vastainen ammattikäytössä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/4945

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659