Sisältöjulkaisija

null Kuljetusliikkeen omistajille tuomio kuorma-autojen nosturien tarkastusten laiminlyönnistä

Kuljetusliikkeen omistajille tuomio kuorma-autojen nosturien tarkastusten laiminlyönnistä

10.11.2017 – Itä-Suomi

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut rantasalmelaisen kuljetusliikkeen kaksi vastuunalaista yhtiömiestä työturvallisuusrikkomuksesta, koska he eivät olleet teettäneet yhtiön kahdessa kuorma-autossa oleviin nostureihin vuosittaisia määräaikaistarkastuksia. Käräjäoikeus julisti tuomion suullisesti 24.10. pidetyssä istunnossa ja antoi sen kirjallisena tänään.

Työsuojelutarkastaja huomasi kuljetusliikkeeseen tekemällään tarkastuksella, että yhtiön edustajat olivat tehneet yhtiön kuorma-autoissa oleviin nostureihin lakisääteiset vuosittaiset tarkastukset itse. Tämä on ollut aikaisemmin mahdollista, mutta nykyisin voimassa olevan lain mukaan nostureita ei voi enää tarkastaa itse, vaan tarkastukset on teetettävä virallisesti hyväksytyllä tarkastajalla. Yhtiön edustajilla ei ollut lakisääteisten tarkastusten suorittamiseen vaadittavaa hyväksyntää, joten heidän itse tekemiänsä tarkastuksia ei voitu pitää pätevänä.

Käräjäoikeus tuomitsi kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet työturvallisuusrikkomuksesta molemmat kahdeksaan päiväsakkoon, josta toiselle tulee hänen tuloillaan maksettavaa 160 euroa ja toiselle 488 euroa. Rangaistuksen määrässä oikeus otti huomioon sen, että nosturien käyttö oli ollut vähäistä ja tuomitut yrittäjämiehet olivat käyttäneet nostureita pääasiassa vain itse. Oikeus otti rangaistuksen määrää alentavana seikkana huomioon myös sen, että tarkastajan annettua kehotuksen teettää tarkastukset virallisella sertifioidulla tarkastajalla, yhtiö ei ollut käyttänyt nostureita ennen kuin tarkastukset oli tehty.

Oikeus tuomitsi yhtiön maksamaan valtiolle aikaisempina vuosina teettämättä jätetyistä tarkastuksista yhtiölle aiheutuneet säästöt, yhteensä 1 981 euroa.

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio R 17/1048

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka