Sisältöjulkaisija

null Tutkija Olli Oosi: Onko työsuojeluvalvonta vaikuttavaa kunta-alalla? Kyllä!

Tutkija Olli Oosi: Onko työsuojeluvalvonta vaikuttavaa kunta-alalla? Kyllä!

22.9.2015

Vastasitko kysymykseen intuitiivisesti negatiivisesti? Työsuojeluhallinnon toteuttaman valtakunnallisen työsuojelun valvontahankkeen ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015” vaikuttavuustutkimuksen tulokset kertovat tylyn positiivista kieltä.

Tutkimuksessa on haastattelujen ja kyselyjen kautta hahmotettu työsuojeluvalvonnan odotettua vaikutusten syntymisen logiikkaa kunta-alalla vuosina 2013-2015. Arvioinnissa näkemyksiään ovat esittäneet valvonnan kohteiden ylin johto ja toimialajohto, kunta-alan työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut sekä työsuojelutarkastajat.

Vaikka arvioinnissa ei suoraan tarkasteltu valvonnan tarkoituksenmukaisuutta sinänsä, koki enemmistö valvonnan kohteista tarkastusten kohentuvan organisaationsa kannalta tärkeisiin työsuojeluhaasteisiin.

Pääosa (kysymyksestä riippuen 80 %) näkemyksensä esittäneistä ovat sitä mieltä, että valvonta on toteutettu hyvin ja sillä on vaikutuksia turvallisuusjohtamisen kehittymiseen sekä työolosuhteisiin. Työsuojeluvalvonnan vaikutusten syntymisen edellytyksenä on systemaattinen turvallisuusjohtamiskäytäntöjen valvonta, hyvin kohdennetut ja toteutetut tarkastukset sekä onnistunut tarkastajien viestintä ja vuorovaikutus.

Lue tutkija Olli Oosin koko blogi Kuntamarkkinoiden sivulta

Kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen vaikuttavuustutkimus (pdf)

Tiedote 9.9.2015: Laaja tutkimus kunta-alan työpaikoilla: Työsuojeluvalvonta on hyvin toteutettua ja vaikuttavaa

Tyosuojelu.fi: Kunta-alan valvontahanke