Sisältöjulkaisija

null Työelämän pelisäännöt koskevat myös jouluapulaisia

Työelämän pelisäännöt koskevat myös jouluapulaisia

Mediatiedote 11.12.2015

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että joulun kiireapulaisiksi palkatut nuoret työntekijät tulee perehdyttää hyvin työtehtäviin ja työnantajan laatimiin ohjeisiin. Yleensä joulunajaksi tehty määräaikainen työsuhde on lyhytkestoinen. Tästä huolimatta työsuhteen ehdoissa tulee noudattaa työlainsäädäntöä ja sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä.

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin on pätevä. 15-vuotias ja sitä vanhempi voi tehdä työsopimuksen itse. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksella. Työsopimus kannattaa laatia kahtena kappaleena, toinen työntekijälle, toinen työnantajalle. Työsopimuksesta on käytävä ilmi ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto, määräaikaisuuden peruste sekä sovellettavan työehtosopimuksen nimi.

Määräaikainen kausityö päättyy työsopimuksessa sovitun ajan kuluttua ilman irtisanomisaikaa. Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työsuhteen päättyessä työtodistus. Työtodistus kannattaa aina pyytää, sillä se on tärkeä paperi uutta työtä tai koulutuspaikkaa haettaessa. Sillä voi osoittaa, että on jo hankkinut kokemusta työelämästä.

Palkanmaksun yhteydessä on aina annettava palkkalaskelma. Työntekijän kannattaa tarkistaa palkkalaskelmasta, että palkka mahdollisine lisineen on laskettu oikein. Erillisiä korvauksia tai lisiä, kuten sunnuntai-, ylityö- tai lomakorvauksia, ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne tulee aina maksaa sen päälle ja eritellä palkkalaskelmassa.

Jos töissä on jostain syystä ongelmia, ne selvitetään ensisijaisesti työpaikalla. Jos työpaikalla on luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, voi apua pyytää häneltä. Jos asia ei työpaikalla selviä, voi kääntyä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden puoleen. Työsuojeluviranomaiset antavat neuvoja ja ohjeita niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

Työnantaja voi tarkistaa sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta esimerkkiluettelosta, mitä töitä on lupa teettää 14 vuotta täyttäneellä tai saman kalenterivuoden aikana täyttävällä nuorella työntekijällä.

Lisätietoja:
Etelä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: työsuhdepäivystys, vaihde puh. 0295 016 000
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: työsuhdepäivystys, vaihde puh. 0295 018 450
Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: työsuhdepäivystys, vaihde puh. 0295 018 000
Pohjois-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: työsuhdepäivystys, vaihde puh. 0295 017 500
Itä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: työsuhdepäivystys, vaihde puh. 0295 016 800

Linkit:
Nuoret työntekijät