Sisältöjulkaisija

null Työkyvyttömyysriskien kustannukset: Temppupolitiikka ei toimi

Työkyvyttömyysriskien kustannukset: Temppupolitiikka ei toimi

18.12.2016

Sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet ja tapaturmat aiheuttavat merkittäviä työkyvyttömyyskustannuksia yrityksille. On kuitenkin vaikea luotettavasti arvioida, missä määrin sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet johtuvat nimenomaan työstä.

– Psykososiaalisesta kuormituksesta puhuttaessa kyse on kokonaiskuormituksesta, ylitarkastaja Mikko Rissanen sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa.

– Työterveyslaitoksen toteuttaman tutkimuksen mukaan työkyvyttömyysriskejä vähentämällä on saavutettavissa vaikutuksia, jotka ovat 1,5–2 prosenttia palkkasummasta. Pienyritykselle, jonka palkkasumma on 100 000 euroa, tulisi 1 500–2 000 euron säästöt vuositasolla. Suuryrityksissä työkyvyttömyyden kustannukset olivat pahimmillaan 12 prosenttia palkkasummasta. Jos asiat ovat huonosti ja parannettavaa on paljon, voidaan saada tuntuviakin taloudellisia vaikutuksia.

– Kansantalouden luvut eivät lähtökohtaisesti kiinnosta yksittäisiä ihmisiä tai organisaatioita. Huomiota pitäisi kiinnittää työpaikkojen omiin asioihin, sieltä tulee konkretia. Organisaatioiden omia lukuja pitäisi verrata toimialan lukuihin. Silloin voi saada käsityksen, onko työpaikan tilanne hyvä vai huono. Lukujen pohjalta pitäisi asettaa tavoite, löytää oikeat toimenpiteet ja ennen kaikkea johdon pitäisi sitoutua toimintaan.

– Tämä ei ole temppupolitiikkaa, yksittäiset keinot eivät toimi. Oleellista on kohdistaa toimenpiteet oikeisiin työkyvyttömyysriskeihin, Rissanen sanoo.

– Ongelma on se, että jos nostetaan jokin yksittäinen työkyvyttömyysriski esiin, niin mikä on sen todellinen merkitys organisaation näkökulmasta. Psykososiaalisen kuormittumisen aiheuttamista työkyvyttömyysriskeistä ja kustannuksista kannattaa ehdottomasti puhua, mutta puhe pitää viedä organisaation tasolle, keskustella, mitä asia merkitsee juuri sille kyseiselle työpaikalle, Rissanen sanoo.

– Työsuojeluvalvonta kohdistuu pääasiassa pienempiin organisaatioihin, joissa ei välttämättä ole sellaisia resursseja, osaamista ja tukea saatavilla kuin suuryrityksissä. Jos tarkastuksilla saadaan organisaatio herätettyä tarkastelemaan omia lukujaan ja niiden merkittävyyttä, niin se on hyvä saavutus.

Ylitarkastaja Mikko Rissanen, STM
Mikko Rissanen listaa, miten työpaikat voivat vaikuttaa työkyvyttömyysriskiensä kustannuksiin.
Toimenpiteitä täytyy myös seurata.

Teksti ja kuva: Reetta Aho
Teksti on julkaistu työsuojeluhallinnon henkilöstö- ja sidosryhmälehti Ts-nytissä.