Sisältöjulkaisija

null Työlainsäädännön noudattamisessa puutteita matkailualan yrityksissä

Työlainsäädännön noudattamisessa puutteita matkailualan yrityksissä

9.12.2016 – Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen matkailualan yrityksillä on työterveyshuollon järjestämisessä ja palkattujen työntekijöiden työnteon keskeisten ehtojen noudattamisessa eniten puutteita työsuojeluasioissa. Tämä käy ilmi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen kuluvan vuoden valvontatuloksista.

Työsuojeluviranomaiset ovat tehneet Pohjois-Suomessa matkailualan työpaikoille kuluvana vuonna yhteensä 67 tarkastusta, joiden yhteydessä työnantajille annettiin vakavammista laiminlyönneistä 38 kehotusta. Uhkasakkovalmisteluun vietiin kolmannes velvoitteista, tällöin työnantaja ei ole noudattanut kehotusta.  Toimintaohjeita annettiin yhteensä 315 kappaletta.  Velvoitemäärät tarkastusta kohden ovat korkeammat kuin palvelualalla keskimäärin.

- Työnteon keskeisten ehtojen puutteita selittää, ettei kausityöntekijöille ei ole aina tehty työsopimuksia. Alan yrityksissä on tapahtunut omistussuhteiden muutoksia, jotka voivat selittää puutteita niin, etteivät uudet yrittäjät ole tietoisia työnteon keskeisistä ehdoista. Myös työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja työn sesonkiluontoisuus sekä työsuojeluvaltuutetun puute työpaikalla selittävät puutteita. Erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden työteko-oikeuteen liittyvät asiat ovat olleet hakusessa, kertoo ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualueelta.

Puutteita on ollut myös erityisesti työterveyshuollon järjestämisessä, työterveyshuollon työpaikkaselvityksen tekemisessä ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisessa. Ne kaikki ovat työnantajan lakisääteisiä tehtäviä.  Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työterveyshuollon järjestäminen koskee myös sesonkialan työpaikka.

Työsuojeluviranomainen jatkaa Pohjos-Suomen alueella matkailualan toimijoiden työsuojeluvalvontaa vuonna 2017.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala, Pohjois-Suomen AVI työsuojelun vastuualue,
p.  0295 017 625, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Lisää tietoa:
Pienyrityksen tietopaketti 2016

Tyosuojelu.fi > Työterveyshuolto
Tyosuojelu.fi > Työsopimus