Sisältöjulkaisija

null Työnantaja tuomittiin toistamiseen samoista rikkeistä

Työnantaja tuomittiin toistamiseen samoista rikkeistä

14.3.2019 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 13.3.2019 tuominnut vaasalaisen elinkeinonharjoittajan 45 päiväsakkoon työaikasuojelurikoksesta, työaikarikkomuksesta sekä työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta.

Oikeudessa käsiteltävänä oli helmikuussa 2017 toimitetulla työsuojelutarkastuksella ilmi tullut tapaus, jossa työnantajan toiminnassa havaittiin mm. seuraavia puutteita: Työnantaja ei ollut pitänyt työaikakirjanpitoa eikä laatinut työvuoroluetteloa työpaikalle. Lisäksi työnantaja ei ollut toimittanut TE-toimistolle ulkomaalaislain vaatimaa selvitystä ja vakuutusta EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteon keskeisistä ehdoista.

Tällä kertaa työnantaja vetosi puolustuksekseen mm. siihen, että hänellä oli kirjanpitäjä, jonka hän luuli hoitavan myös työaikakirjanpidon ja että työvuoroluetteloa ei ollut laadittu, koska työntekijöitä kutsuttiin töihin vain tarpeen mukaan.

Käräjäoikeus totesi, että vastuu työaikakirjanpidosta on työnantajalla taikka tämän edustajalla. Riidatonta oli, että työpaikalla on ollut työntekijöitä, joiden kanssa on tehty työsopimus, ja käräjäoikeus katsoi, että työvuoroluettelo olisi näin ollen tullut laatia. Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että työnantajan on täytynyt olla tietoinen velvollisuudestaan pitää työaikakirjanpitoa, laatia työvuoroluettelo sekä toimittaa ulkomaalaislaissa vaadittu selvitys ja vakuutus TE-toimistolle, sillä tämä on aiemmin tuomittu vastaavista rikoksista Pohjanmaan käräjäoikeudessa (vahvistettu Vaasan hovioikeudessa).

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantajan tulee varmistaa, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella työntekijällä on työntekijän oleskelulupa tai että hän ei sellaista tarvitse, sekä säilyttää tätä tietoa. Lisäksi työnantajan on mm. ilmoitettava ulkomaalaislaissa tarkemmin lueteltuja tietoja TE-toimistolle sekä työntekijöiden edustajalle työpaikalla.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 18/1316

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lue lisää ulkomaalaisten työntekoon liittyvästä työsuojeluvalvonnasta sekä työnantajan velvollisuuksista työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta: www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/ulkomainen-tyontekija