Sisältöjulkaisija

null Työnantaja tuomittiin yhteisösakkoon

Työnantaja tuomittiin yhteisösakkoon

12.9.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 11.9.2017 tuominnut Procons Oy Ab:n 5 000 euron yhteisösakkoon.

Käsiteltävänä oleva asia liittyi yhtiön tiloissa Maalahdessa tammikuussa 2014 tapahtuneeseen työtapaturmaan. Syyteoikeus oli vanhentunut henkilövastaajien osalta, ja asiaa käsiteltiin oikeudessa ainoastaan yhtiön osalta.

Yhtiö myönsi tapaturman tapahtumainkulun sekä sen, että työnantajan edustaja on rikkonut työturvallisuusmääräyksiä tai aiheuttanut työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan sillä tavoin, kuin syyttäjä on syytteessä kuvannut. Yhtiön omistaja ei enää nykyisin ole sama kuin tapaturman sattuessa.

Käräjäoikeus katsoi, että yhteisösakon tuomitsemisen edellytykset täyttyvät, sillä Procons Oy Ab:n edustaja on laiminlyönyt selvittää ja tunnistaa työn vaara- ja haittatekijät sekä arvioida niiden merkityksen, laiminlyönyt selvittää tapaturmakoneen (epäkeskopuristin) turvallisuuden sekä varmistua siitä, että muutos- ja huoltotyöt voidaan tehdä riskittä, sekä opettaa ja ohjata työntekijöitä puristimen huoltotöissä.

Lisäksi käräjäoikeus totesi, että laiminlyönnin laatu ei ole ollut kovin vakava ja että kyseessä oli ainutkertainen yksittäistoimenpide. Käräjäoikeus otti kuitenkin huomioon, että yhtiö on aiemmin tuomittu yhteisösakkoon vuonna 2012 sattuneen työtapaturman johdosta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantaja on vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä, ja että työnantajan tulisi huolellisesti selvittää ja arvioida työn vaarat ja haitat ennen töiden aloittamista.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/207

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Rikoslain (39/1889) 8 luvun 1 §:n mukaan työturvallisuusrikoksen syyteoikeus vanhentuu, jollei syytettä ole nostettu kahdessa vuodessa. Yhteisösakkovaatimuksen lyhin vanhentumisaika on kuitenkin viisi vuotta.