Sisältöjulkaisija

null Työnantajan viivyttely työtodistuksen ja palkkalaskelman antamisessa johti sakkoihin työsopimuslain rikkomisesta

Työnantajan viivyttely työtodistuksen ja palkkalaskelman antamisessa johti sakkoihin työsopimuslain rikkomisesta

5.3.2021 – Itä-Suomi

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi siivousalan työnantajan 18 päiväsakon sakkorangaistukseen työsopimuslakirikkomuksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 26.2.2021. 

Asiassa oli kysymys siitä, että työnantaja ei antanut työntekijälle tämän pyytämää työtodistusta ja palkkalaskelmaa. Työnantaja viivytteli asiakirjojen antamista vielä senkin jälkeen, kun aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli kehotuksella velvoittanut työnantajaa antamaan työtodistuksen ja palkkalaskelman työntekijälle. Aluehallintovirasto joutui kehotuksen jälkeen asettamaan velvoitteiden noudattamiselle uhkasakon. Vasta tämän jälkeen työnantaja antoi työtodistuksen ja palkkalaskelman työntekijälle.

Työnantajalla on velvollisuus antaa työsuhteeseen liittyvät asiakirjat

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajalla on työsopimuslakiin perustuva velvollisuus antaa työntekijälle työsuhteeseen liittyvät asiakirjat, joita ovat työtodistus, palkkalaskelma ja selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. 

Työsuhteeseen liittyvien asiakirjojen saaminen viivytyksettä on työntekijälle usein tärkeää, koska työntekijä voi tarvita niitä uuden työ- tai opiskelupaikan hakemisessa. Työtodistus ja palkkalaskelmat ovat tärkeitä asiakirjoja myös siksi, että työntekijät tarvitsevat niitä hakiessaan työttömyysturvaa.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden asia nro R 20/432. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Auni Miettinen, 0295 016 800
Työsuojelun vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto