Sisältöjulkaisija

null Työnantajalle yhteisösakko ja sakkoja epäkuntoisesta pihvikoneesta

Työnantajalle yhteisösakko ja sakkoja epäkuntoisesta pihvikoneesta

21.2.2019 – Etelä-Suomi

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on 13.2.2018 tuominnut Hämeenlinnassa vähittäiskaupan kauppiaan ja myymäläpäällikön työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta, kummatkin 20 päiväsakon sakkorangaistukseen. Kauppaliike työnantajayhtiönä tuomittiin 5 000 euron yhteisösakkoon.

Käsiteltävänä ollut työturvallisuusrikos tuli ilmi, kun 2.9.2017 kaupan lihaosastolla koneellisesti pihvejä valmistaneen työntekijän käsi joutui koneen terien puristuksiin vahingoittuen vakavasti. Tapaturman johdosta tehdyllä työsuojelutarkastuksella kävi ilmi, että pihvintekokoneen teräsuojan turvarajakatkaisin on ollut viallinen, mistä on johtunut, että konetta on voitu käyttää ilman teräsuojaa. Näin oli toiminut myös loukkaantunut työntekijä.

Pääkäsittelyssä selvisi, että kyseinen turvarajakatkaisin oli ollut viallinen jo vuodesta 2016, ja että muutkin yhtiön työntekijät olivat käyttäneet konetta ilman teräsuojaa. Lisäksi vastaajayhtiön toiminnan riskien arviointi on ollut puutteellista. Tästä on seurannut, ettei pihvintekokoneen viallisuutta ole tunnistettu. Yhtiön työntekijät eivät ole edes tienneet, ettei kone ole toiminut asianmukaisella tavalla. Yhtiön työntekijöiden perehdyttämisen katsottiin myös olleen puutteellista, eikä pihvintekokoneen käyttöohjekirja ole ollut asianmukaisesti käsillä koneen läheisyydessä tarkastuksen aikaan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että ns. juurisyy työtapaturmiin on usein puutteellinen vaarojen tunnistaminen ja arviointi, jolloin työnantajan muukaan turvallisuusjohtaminen ei rakennu lujalle perustalle.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden asia nro R 18/1467

Lisätiedot:
Lakimies Matti Nissinen, puh. 0295 016 139,
etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.