Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työnantajalle 30.000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta muovinmurskauskoneella

Työnantajalle 30.000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta muovinmurskauskoneella

Mediatiedote 26.10.2015 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 15.10.2015 antamallaan tuomiolla tuominnut Ab Rani Plast Oy:n tuotantopäällikön, käyttöpäällikön sekä vuoromestarin jokaisen 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiö tuomittiin 30 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli huhtikuussa 2013 Kruunupyyssä sattunut työtapaturma, jossa yhtiön työntekijä loukkaantui. Muovijätteen uusiokäyttölinjan murskaaja meni tukkoon, ja työntekijä meni murskaussiilon täyttöaukosta murskaajan sisälle poistamaan tukosta. Vahingoittuneen työntekijän ollessa koneen sisällä toinen työntekijä tuli paikalle ja käynnisti koneen.

Tukos olisi ollut mahdollista poistaa alakautta kääntämällä kone huoltoasentoon. Tapauksessa työnantaja esitti, että työntekijöitä oli kielletty menemästä siilon sisälle. Työntekijät puolestaan kertoivat yhdenmukaisesti työntekijöille muodostuneen tapa poistaa pienemmät tukokset yläkautta.

Käräjäoikeus totesi, että koneen vaara-alueelle pääsy koneen käydessä tulee ensisijaisesti estää teknisin toimin. Mikäli riski todella voidaan estää vain tiettyä työmenetelmää käyttäen, käräjäoikeus katsoi työsuojelumääräyksiin viitaten, että työnantajan velvollisuus laatia kirjalliset työohjeet työvaihetta varten sekä jatkuvasti valvoa ohjeiden noudattamista sekä käytettyjä työtapoja korostuu. Käräjäoikeus esitti, että käytössä olleet kirjalliset ohjeet eivät olleet riittävät ohjeet tukostilanteiden selvittämiseen, koska ne eivät ohjeistaneet, miten tukos tulee poistaa.

Myös yhteisösakon osalta käräjäoikeus viittasi puuttuviin kirjallisiin työohjeisiin ja siihen, että tukosten esiintymistiheys on ollut merkittävä. Lisäksi käräjäoikeus viittasi siihen, että virheellinen toiminta on jatkunut pitkään. Käräjäoikeus katsoi yhteisösakon osalta olevan merkitystä myös sillä, että työpaikalla suoritetun sisäisen tarkastuksen yhteydessä vuonna 2010 oli havaittu ja valokuvattu työntekijä koneen sisällä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantajan vastuulla on pitää työvälineet turvallisina, opettaa työntekijät työvälineiden oikeaan käyttöön, jatkuvasti valvoa työntekoa ja oikeita työmenetelmiä sekä tarvittaessa puuttua havaitsemiinsa puutteisiin. Mikäli esimerkiksi uuden työntekijän perehdytys annetaan vanhemman työntekijän tehtäväksi, työnantajan tulee varmistua siitä, että uudelle opetetaan oikeat työtavat ja että tämä on sisäistänyt nämä. Työvälineen käyttöohjeita tulee noudattaa kaikessa työvälineen käytössä, myös häiriötilanteissa. Mikäli käyttöohjeet ovat puutteelliset, työnantajan tulee täydentää niitä.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/370

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644