Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työnantajalle sakkoja putoamissuojauksen laiminlyönnistä omakotitalon vesikaton purkutyössä

Työnantajalle sakkoja putoamissuojauksen laiminlyönnistä omakotitalon vesikaton purkutyössä

Mediatiedote 26.10.2015 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 21.10.2015 antamallaan tuomiolla tuominnut M.E.T Group Oy:n 5 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana hyötynä reilu 1 000 euroa. Yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön ja toimitusjohtajan maksettavaksi tuli myös 7 000 euron korvaukset työntekijälle aiheutuneesta tilapäisestä haitasta.

Käsiteltävänä oli 29.4.2013 Vaasassa omakotitalon vesikaton purkutyössä sattunut työtapaturma, jossa työntekijä putosi noin 2,67 metrin matkan katolta ja loukkaantui. Katolle ei ollut järjestetty työturvallisuusmääräysten edellyttämiä turvallisia kulkuteitä, katolla ei ollut rakenteellisia putoamissuojauksia eikä työssä käytetty turvavaljaita. Lisäksi työntekijät eivät käyttäneet kypärää, mitä työturvallisuusmääräykset edellyttävät rakennustyössä. Työnantaja myönsi teonkuvauksen ja syyllistymisensä työturvallisuusrikokseen.

Käräjäoikeus viittasi perusteluissaan rakennustyön turvallisuudesta annettuihin määräyksiin. Käräjäoikeus totesi, ettei työnantaja ollut tehnyt turvallisuussuunnitelmia. Työmaalla ei ollut järjestetty turvallista kulkua katolle eikä luotettavaa putoamissuojausta. Työntekijät kiipesivät katolle nojatikkaita pitkin, eikä kyse ollut tilapäisestä kulkemisesta. Käytössä ei ollut minkäänlaista putoamissuojausta. Työntekijöiden perehdytys, opetus ja ohjaus olivat osaksi puutteellisia. Myös työn ja työmenetelmien turvallisuuden valvonta oli laiminlyöty. Lopuksi käräjäoikeus katsoi, että kyseessä oli tavanomainen pientalon vesikaton korjaustyö, johon ei ole liittynyt epätavallisia seikkoja, jotka olisivat rajoittaneet työnantajan vastuuta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työturvallisuusmääräysten mukaan rakennustyössä sellaisten työtasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla, joilta voidaan pudota kahta metriä korkeammalta, on oltava suojakaiteet tai muut suojarakenteet. Kaiteen korkeuden on oltava vähintään yksi metri, ja kaiteessa on oltava välijohde ja jalkalista. Mikäli putoamissuojaus on työn luonteen vuoksi järjestettävä henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla, kuten valjailla, työnantajan on huolehdittava, että valjaita käytetään. Lisäksi on huomioitava, että köydet voidaan kiinnittää turvallisesti. Työskentelypaikoille on järjestettävä riittävästi turvallisia kulkuteitä. Nojatikkaita saa käyttää ainoastaan tilapäisenä kulkutienä.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/412

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644