Sisältöjulkaisija

null Työnantajan tulee varmistaa turvapaikanhakijan työnteko-oikeus

Työnantajan tulee varmistaa turvapaikanhakijan työnteko-oikeus

30.9.2015

Työnantajan tulee aina varmistua ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeudesta. Tämä velvollisuus koskee myös turvapaikanhakijoita. Turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeus alkaa kolmen kuukauden jälkeen turvapaikkahakemuksen tekemisestä, jos hakijalla on ollut hallussaan matkustusasiakirja esimerkiksi passi. Jos matkustusasiakirjaa ei ole, työnteko-oikeus alkaa vasta kuuden kuukauden jälkeen hakemuksen tekemisestä. Osoittaakseen työnteko-oikeutensa työnantajalle turvapaikanhakijan tulee itse pyytää Maahanmuuttovirastosta kirjallinen todistus työnteko-oikeudesta. Työnantaja ei voi hakea tätä todistusta työntekijän puolesta.

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus jatkuu siihen asti, kunnes hänen turvapaikkahakemuksensa on lainvoimaisesti ratkaistu. Jos henkilölle myönnetään turvapaikka, hän saa oleskeluluvan ja oleskelulupakortin, josta työnteko-oikeus käy ilmi. Jos turvapaikanhakija saa kielteisen päätöksen, josta ei valiteta tai tehty valitus hylätään, turvapaikanhakijan työnteko-oikeus päättyy tähän.

Työnantajan on säilytettävä työpaikalla tiedot palveluksessaan olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Tiedot on säilytettävä neljän vuoden ajan ulkomaalaisen työntekijän palvelussuhteen päättymisestä.

Turvapaikkapäätökset ovat salassa pidettäviä, joten työnantaja ei saa mitään erillistä ilmoitusta siitä, että työntekijänä työskentelevän turvapaikanhakijan työnteko-oikeus on päättynyt. Työnantajan tulee tämän vuoksi itse säännöllisin väliajoin varmistua henkilön työnteko-oikeudesta joko Maahanmuuttovirastosta tai paikallispoliisista. Työnteko-oikeudettoman työntekijän palkkaaminen ja palveluksessa pitäminen on rangaistava teko.

Työnteko-oikeuden varmistamisen lisäksi työnantajan tulee toimittaa muiden kuin EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä osalta paikalliseen TE-toimistoon selvitys työntekijän työsuhteen keskeisistä ehdoista (esim. kopio työsopimuksesta) ja vakuutus, että työehdot ovat voimassa olevien säännösten ja noudatettavan työehtosopimuksen mukaiset. Työnantajan tulee myös ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus.

Työnantajan tulee huomata, että Suomessa tehtävään työhön sovelletaan aina suomalaisia työehtoja työntekijän kansalaisuudesta riippumatta. Palkka tulee maksaa alan yleissitovan työehtosopimuksen mukaisesti. Sellainen työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön.

Lisää tietoa:
Tyosuojelu.fi: Ulkomainen työntekijä
 

Lisätietoja aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueet:
Etelä-Suomen AVI tarkastaja Katja-Pia Jenu p. 029501 6258, etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI tarkastaja Sirje Korba p. 029501 8676, etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Lounais-Suomen AVI tarkastaja Anu Ikonen p. 029501 8143, etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Itä-Suomen AVI tarkastaja Merja Laakkonen p. 029501 6978, etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Pohjois-Suomen AVI tarkastaja p. Tommi Lantto 029501 7701, etunimi.sukunimi(at)avi.fi