Sisältöjulkaisija

null Työnjohtajalle sakkoja häirinnästä ja työsyrjinnästä

Työnjohtajalle sakkoja häirinnästä ja työsyrjinnästä

4.6.2015 – Etelä-Suomi

Vantaan käräjäoikeus tuomitsi kouvolalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä 20 päiväsakon sakkorangaistukseen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 29.5.2015.

Oikeudenkäynnissä oli kysymys työsopimuksen allekirjoitustilanteesta elokuussa 2013. Asianomistajan ja vastaajan kertomukset tilanteesta erosivat toisistaan olennaisilta osin. Työnjohtaja kuitenkin myönsi sanoneensa työntekijää ihanaksi ja koskeneensa tätä jalkaan. Käräjäoikeus katsoi, että työnjohtaja oli käyttäytynyt tilanteessa epäasiallisesti ja syyllistynyt työturvallisuusrikokseen. Työturvallisuusrikoksen täyttyminen ei edellytä vastaajalta tahallisuutta, vaan riittävää on, että tekijä on huolimattomuudesta rikkonut työturvallisuussäädöksiä.

Käräjäoikeus katsoi myös, että työnjohtaja oli käytöksellään asettanut naistyöntekijän epäedulliseen asemaan tämän sukupuolen perusteella ja syyllistynyt työsyrjintärikokseen. Oikeus vetosi korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO:2010:1, jonka mukaan syrjintää työpaikalla on jo se, että työnantaja laiminlyö velvoitteensa sukupuolisen häirinnän poistamisesta. Sukupuolisessa häirinnässä on kyse tasa-arvoisen kohtelun periaatteiden vastaisesta syrjivästä menettelystä. Työnjohtajan menettely täytti sukupuolisen häirinnän määritelmän sekä työsyrjintärikoksen tunnusmerkistön.

Vantaan käräjäoikeuden tuomio, asianro: R 15/267.


Lisätiedot:
Lakimies Tanja Välke, puh. 029 501 6388, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.