Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työntekijä käytti A-tikkaita ohjeiden vastaisesti ja putosi – syytteet työturvallisuusrikoksessa hylättiin

Työntekijä käytti A-tikkaita ohjeiden vastaisesti ja putosi – syytteet työturvallisuusrikoksessa hylättiin

Mediatiedote 16.9.2021 Etelä-Suomi

Etelä-Karjalan käräjäoikeus hylkäsi päätoteuttajan ja aliurakoitsijan edustajia vastaan nostetut syytteet epäillyssä työturvallisuusrikoksessa. Myös yhteisösakkovaatimukset yhtiöitä kohtaan hylättiin. Käräjäoikeus antoi asiassa tuomion 10.9.2021. 

Tuomio liittyi Lappeenrannassa rakennustyömaalla sattuneeseen tapaukseen, jossa sähköasentajien kärkimiehenä toiminut työntekijä oli mennyt asentamaan lämmityskaapeleita raitisilmakammioon alakautta A-tikkaita käyttäen. Menon olisi tullut tapahtua yläkautta. Työntekijä putosi nostaessaan tavaroita putken päälle ja siirtäessään niitä lähemmäksi asennuspaikkaa. 

Työpaikalla oli arvioitu haitta- ja vaaratekijöitä. Riskejä oli poistettu. Putoamisriski oli tunnistettu. Valvonnan järjestämisestä oli huolehdittu. Urakoitsijapalaverissa oli ollut puhetta raitisilmakammioon menemisestä yläkautta, mutta tämä tieto ei ollut mennyt työntekijälle. Koska työvaiheen tekemisen ajankohta ei vielä ollut käsillä, siitä ei vielä ollut kirjallista suunnitelmaa. Työntekijä itse valitsi työtehtävän tekemisen ajankohdan. Kukaan päätoteuttajan tai aliurakoitsijan edustajista ei ollut määrännyt työtä tehtäväksi kyseisenä ajankohtana. He eivät olleet tietoisia, että työntekijä oli ryhtymässä työhön. Työntekijän aikomuksena oli hoitaa työtehtävänsä ajoissa, jotta työt työmaalla etenevät. 

Käräjäoikeus katsoi, että kyseessä oli ennalta arvaamaton tapahtuma, johon työnantaja ei ollut voinut vaikuttaa. Käräjäoikeuden perustelut asiassa olivat: Työntekijän pitkä työkokemus, toimiminen asentajien kärkimiehenä, työntekijän saamat ohjeet ja perehdys työmaan turvallisuudesta, työntekijän sitoutuminen noudattamaan työturvallisuuden pelisääntöjä ja olla tekemättä työtä, jota ei voida tehdä turvallisesti sekä suoritettu työturvallisuuskortti. Erityinen valvonta ei ollut tarpeen työntekijän kokemuksen vuoksi. Kyse oli nopeahkosti tehtävästä työvaiheesta. Työntekijä oli itse päättänyt mennä alakautta raitisilmakammioon käyttämällä A-tikkaita ohjeiden vastaisesti. Tilanteessa ole ollut myöskään putoamissuojausta. 

Epätavallinen, ennalta-arvaamaton ja poikkeuksellinen tapahtuma

Työsuojelun lakimies Anna-Maija Heino Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työturvallisuudesta huolehtimisen lähtökohtana on huolellinen ja asianmukainen vaarojen ja riskien arviointi. 

”Riskiä voidaan pitää epätavallisena, ennalta-arvaamattomana tai poikkeuksellisena, jos muun muassa huolellisesta ja asianmukaisesta vaarojen ja riskien arvioinnista huolimatta riski on jäänyt tunnistamatta. Ennalta-arvaamattomuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti”, Heino kertoo.

Etelä-Karjan käräjäoikeuden tuomio 10.9.2021 nro 21/137337. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot 
Lakimies Anna-Maija Heino, puh. 02950 16657, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue