Sisältöjulkaisija

null Työntekijä käytti kärkisorvia hiontaan ja loukkaantui – hovioikeus vapautti johtajan syytteistä

Työntekijä käytti kärkisorvia hiontaan ja loukkaantui – hovioikeus vapautti johtajan syytteistä

22.1.2018 – Etelä-Suomi

Turun hovioikeus hylkäsi kunnossapitokeskuksen johtajaa vastaan nostetun syytteen työturvallisuusrikoksesta. Hovioikeus antoi tuomionsa 17.1.2018.

Tapauksessa oli kyse vuonna 2014 Puolustusvoimien Upinniemen kunnossapitokeskuksessa sattuneesta työtapaturmasta, jossa työntekijä oli hionut sorvilla metallitankoa pitäen hiomanauhaa käsissään. Työntekijän käsi oli jäänyt kiinni pyörivään sorviin, ja työntekijä oli loukkaantunut vakavasti. Käräjäoikeus katsoi, ettei kunnossapitokeskuksen johtaja ollut reagoinut riittävästi aiempaan samankaltaiseen tapaturmaan. Käräjäoikeuden mukaan johtaja ei ollut riittävällä tavalla ryhtynyt selvittämään aiemman tapaturman syitä ja kartoittamaan työmenetelmästä johtuvia riskejä, jolloin hänen tietoonsa olisi tullut, että työmenetelmä oli yleisesti käytössä työpaikalla.

Hovioikeus katsoi toisin kuin käräjäoikeus, että saadun näytön perusteella hiomatyön tekeminen kärkisorvilla ei ollut tapaturman aikaan kunnossapitokeskuksessa yleistä, eikä tätä työtapaa ei ollut käytetty enää aiemman tapaturman jälkeen. Tämä vaaralliseksi katsottava työtapa ei siten ollut voinut tulla esille esimiesten valvonnassa eikä riskienarviointimenettelyssä. Hovioikeus päätyi ristiriitaisen henkilötodistelun arvioinnissa myös katsomaan, että työnjohtaja oli ohjeistanut työntekijää poistamaan ruosteen hiekkapuhaltamalla. Hovioikeuden mukaan johtajan ei näytetty laiminlyöneen velvollisuuksiaan.

Käsihionta kärkisorvilla voi johtaa vakavaan vammautumiseen

Työsuojelulakimies Esa Airola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta korostaa, että käsihionnan tekeminen kärkisorvilla ei ole turvallista.

"Vastaavia tapaturmia on sattunut vuosittain. Jos työntekijän käsi tai hiha takertuu sorviin, seurauksena on lähes poikkeuksetta hyvin vakava vammautuminen. Takertuminen on myös johtanut kuolemaan", Airola kertoo.

Tapaturmista huolimatta tätä työtapaa esiintyy edelleen työpaikoilla.

"Jos työpaikalla on kärkisorvi, työnantajan täytyy tarkkailla, käytetäänkö sitä käsihiontaan. Jos käytetään, tulee työntekijät ohjata turvallisempiin työtapoihin. Joskus sorvin vieressä olevista hiomapapereista voidaan päätellä, että tällaista tehdään, vaikka esimies ei sitä suoraan näkisikään. Erityisesti jos työpaikalla joudutaan poistamaan ruostetta tai muuta kiinnittynyttä ainetta putkien, tankojen tai akseleiden pinnoista taikka hiomaan niiden pintoja, työnantajan on syytä seurata ja kysellä, millä tavalla nämä työt tehdään", Airola ohjeistaa.

Kyseisen työtavan vaarallisuus on huomioitu laitevalmistajille tarkoitetuissa eurooppalaisissa standardeissa vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2015 annetun standardin SFS-EN ISO 23125:n mukaan sorvien käyttöohjeissa täytyy olla tieto siitä, että hiomanauhan käyttäminen käsin sorvilla on kielletty. Hiontatyöhön voidaan käyttää muita turvallisempia työvälineitä. Myös kärkisorville on saatavissa koneeseen kiinnitettävä hionta-apuväline, joka korvaa hiomanauhan käsissä pitämisen.

Turun hovioikeuden tuomio 17.1.2018 (R 17/27)

Lisätiedot:
Lakimies Esa Airola, puh. 0295 016 779, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisen. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.