Sisältöjulkaisija

null Työntekijä loukkaantui remontoidessaan taukotilaa omalla sahalla – sakot työnantajalle

Työntekijä loukkaantui remontoidessaan taukotilaa omalla sahalla – sakot työnantajalle

8.1.2018 – Etelä-Suomi

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi puutuoteteollisuusyrityksen kiinteistöpäällikön ja vuoropäällikön 15 päiväsakon eli 660 euron ja 720 euron sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 4.1.2018.

Käsiteltävänä oli yhtiön tuotantolaitoksella Kärkölässä vuonna 2016 sattunut tapaturma, jossa kaksi tuotannon työntekijää olivat omasta pyynnöstä kunnostaneet työpaikan taukotilaa. Yhtiön palveluksessa oli myös omaa kunnossapidon henkilöstöä, joka olisi normaalisti hoitanut kyseisen remonttityön. Kunnossapidon työntekijät olivat kuitenkin kiinni muiden tilojen saneeraustehtävissä.

Kyseessä olevat työntekijät remontoivat taukotilaa vapaa-aikoinaan. Kunnostustyön aikana työntekijät sahasivat vanerista seinälevyjä. Työssä käytettiin toisen työntekijän omaa, työpaikalle itse tuomaa monitoimisahaa. Sahan terä tarttui sahattavaan levyyn kiinni aiheuttaen niin sanotun takapotkun, jolloin pöytään kiinnitetty saha alkoi kaatua. Työntekijä oli äkkinäisessä tilanteessa yrittänyt estää laitteen kaatumista, jolloin hänen kätensä osui sahan pyörivään terään. Työntekijän käteen tuli vakava vamma.

Asiassa oli riidatonta, että monitoimisaha oli työturvallisuusmääräysten vastaisessa kunnossa. Kyseisestä monitoimisahasta oli puuttunut terän yläsuoja, jonka tarkoituksena on estää tahaton kosketus terään, sekä jakoveitsi, jonka tarkoitus on pitää sahausura avoimena siten, ettei sahattava kappale tartu terään ja aiheuta edellä kuvattua takapotkua. Työntekijä myös myönsi, että suojat olivat puuttuneet koneesta jo pidempään.

Työntekijä oli tuonut monitoimisahan kotoaan työpaikalle, koska hän ei ollut halunnut häiritä tuotantoa käyttämällä tuotannon konetta. Työpaikalla ei ollut yleisesti lupaa käyttää omia koneita, mutta hän oletti, että hänen työparinsa oli sopinut asiasta esimiesten kanssa tätä remonttia koskien. Työntekijä ei ollut itse keskustellut työkoneista työnantajan kanssa.

Työnantajan edustajat kiistivät tienneensä, että työntekijät käyttivät työssä omaa monitoimisahaa, eivätkä he olleet nähneet sitä työpaikalla. Monitoimisaha oli tuotu työpaikalle kaksi päivää ennen tapaturmaa ja sitä oli säilytetty paikassa, mistä sitä oli vaikea havaita. Esimiehet olivat ennen remontin aloittamista myös selvittäneet, että työntekijöillä oli aikaisempaa remonttityöhön sopivaa kokemusta ja koulutusta. Asiassa tuli lisäksi esille, että yhtiössä oli panostettu työturvallisuuteen ja sen kouluttamiseen.

Ennen työn aloittamista taukotilassa suoritettiin katselmus, jossa käytiin piirustusten pohjalta läpi, mitä oli tarkoitus tehdä ja työntekijöille oli annettu ohjeita työn teknisestä suorittamista. Työturvallisuudesta ei ollut puhetta, eikä tilaisuudessa keskusteltu työvälineistä tai arvioitu työn riskejä. Työntekijät suorittivat työtä itsenäisesti, eikä mitään valvontaa myöskään sovittu. Kumpikin esimies oli kylläkin työn aikaan käynyt taukotilassa katsomassa työn edistymistä, mutta työntekijät eivät olleet olleet silloin paikalla.

Käräjäoikeus ei antanut tuomiossaan sille merkitystä, että työhön oli käytetty työntekijän omaa konetta, josta esimiehet eivät olleet tietoisia, tai sille, että työntekijät olivat tehneet työn omasta pyynnöstään ja vapaa-ajalla. Käräjäoikeus katsoi, että esimiehillä oli asemiensa perusteella vastuu ja velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta, jota oli asiassa laiminlyöty. Käräjäoikeuden johtopäätöksenä oli, että esimiehet olivat toimineet huolimattomasti antaessaan työntekijöille tehtävän, jonka osalta ei tehty tarvittavaa riskiarviota eikä järjestetty riittävää valvontaa. Käräjäoikeus korosti sitä, että kyse oli rakennustöistä ja työpaikka oli sahalaitos, jossa työturvallisuudesta huolehtiminen on työpaikan luonteen perusteella erityisen korostunutta.

Työsuojelulakimies Esa Airola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajan on huolehdittava töiden suunnittelusta niin, että työntekijät voivat tehdä työt turvallisesti.

"Suunnittelun lähtökohtana on työn eri vaiheiden riskien arviointi, minkä perusteella työntekijät tulee ohjata käyttämään oikeita ja turvallisia työvälineitä ja -tapoja. Työskentelyä on myös käytännössä valvottava", Airola korostaa.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 17/1910.


Lisätiedot:
Lakimies Esa Airola, puh. 029 016 779, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.