Sisältöjulkaisija

null Työntekijä loukkaantui suojaamattoman jiirisahan käytössä – työ-osuuskunta tuomittiin sakkoihin

Työntekijä loukkaantui suojaamattoman jiirisahan käytössä – työ-osuuskunta tuomittiin sakkoihin

26.1.2018 – Etelä-Suomi

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 25.1.2018 antamassaan tuomiossa lappeenrantalaisen työosuuskunnan ja sen hallituksen puheenjohtajan työturvallisuusrikoksesta 10 päiväsakkoon á 22 euroa eli maksamaan sakkoa 220 euroa. Osuuskunta tuomittiin 1500 euron yhteisösakkoon.

Osuuskunnan työntekijän sormi vaurioitui hänen käyttäessään työturvallisuusmääräysten vastaista suojaamatonta pöytäjiirisahaa. Sahasta oli puuttunut teräsuojaus, joka olisi estänyt työntekijän sormen osumisen terään.

Työkaluja ja laitteita käyttävät työntekijät ovat huolehtineet käytännössä itse osuuskunnan laitteiden toimintakunnosta. Osuuskunnan käytäntönä oli ohjeistaa, että rikkinäiset tai puutteelliset laitteet pitää jättää varastolle. Osuuskunnalla ei ollut esimiesorganisaatiota ja työntekijä oli työskennellyt eri työkohteissa itsenäisesti.

Oikeuden mukaan työvälineiden toimintakunnon varmistamista ei voi kuitenkaan siirtää työntekijälle. Kun työnantaja on laiminlyönyt valvonnan, se on mahdollistanut työturvallisuusmääräysten vastaisen laitteen käytön jatkumisen. Edelleen käräjäoikeus totesi, että ainakaan osuuskunnan pienimmillä työmailla työnantajan taholta ei ole tarkkailtu käytettäviä työtapoja, eikä myöskään työssä käytettävien työvälineiden vaarojen arviointia ja riskien poistamista ole järjestetty asianmukaisella tavalla.

Käräjäoikeuden mukaan työturvallisuusmääräysten valvonta on työnantajan vastuulla. Rangaistusvastuuta ei voi välttää sillä, että valvontaa ei ole erikseen annettu kenenkään velvollisuudeksi. Viime kädessä vastuu voidaan kohdentaa ylintä päätösvaltaa organisaatiossa käyttävään henkilöön.

Työsuojelun lakimies Marita Suoknuuti korostaa myös osuuskuntamuodossa toimivan työnantajan vastuuta työntekijän turvallisuudesta. Työtä suorittavan henkilön työoikeudellista asemaa ei ole aina riittävästi arvioitu ja työntekijän on katsottu olevan yrittäjän asemassa.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomio 25.1.2018 (R 17/1509)

Lisätiedot:

Lakimies Esa Airola, puh. 0295 016 779, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi


Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.