Sisältöjulkaisija

null Työntekijä loukkaantui vakavasti materiaalinkäsittelykoneen ohjaamon pudottua alas - työturvallisuusmääräysten laiminlyönti johti sakkoihin

Työntekijä loukkaantui vakavasti materiaalinkäsittelykoneen ohjaamon pudottua alas - työturvallisuusmääräysten laiminlyönti johti sakkoihin

20.2.2018 – Etelä-Suomi

Vantaan käräjäoikeus tuomitsi yrityksen toimitusjohtajan 30 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 16.2.2018.

Käsiteltävänä oli Vantaalla 15.8.2014 sattunut työtapaturma, jossa yrityksen työntekijä loukkaantui vakavasti materiaalinkäsittelykoneen ohjaamon pudottua alas ohjaamon tukivarren murtumisen seurauksena. Oikeuden arvioitavana oli muun muassa se, oliko työnantaja laiminlyönyt työvälineen huoltoa ja kunnossapitoa koskevia työturvallisuusmääräyksiä sekä laiminlyönyt kokonaan nosturilta edellytetyt vuotuiset asiantuntijan tekemät määräaikaistarkastukset. Keskeinen erimielisyys käräjäoikeudessa liittyi koneen luokitteluun – onko kysymyksessä kaivinkone vai nosturi.

Käräjäoikeus totesi, että työnantaja oli laiminlyönyt varmistua, että koneen huollossa ja kunnossapidossa otetaan huomioon valmistajan ohjeet. Työnantaja oli jättänyt materiaalinkäsittelykoneen kunnossapidon ja huollon puutteellisin tiedoin koneen käyttäjän, työtapaturmassa loukkaantuneen työntekijän vastuulle. Käräjäoikeus katsoi myös, että materiaalinkäsittelykoneelle olisi tullut tehdä nosturin määräaikaistarkastus. Esitetyn näytön perusteella konetta on käytetty työmaalla enemmän nostamiseen ja siirtämiseen kuin kaivamiseen. Arvioitaessa sitä, onko kyseessä asetuksen tarkoittama nosturi, merkitystä on annettava oikeuden mukaan tosiasiallisille olosuhteille ja sille, mitä koneella on työmaalla tosiasiassa tehty. Määräaikaistarkastamatonta konetta ei olisi oikeuden mukaan saanut lainkaan käyttää työssä. Käräjäoikeuden mukaan huolimattomuutta osoittaa kielletyn riskin ottaminen, kun työnantaja ei ollut ryhtynyt selvittämään, koskeeko määräaikaistarkastusvelvollisuus kyseistä konetta.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantajan laiminlyöntien takia työntekijän käyttämä materiaalinkäsittelykone ei ollut turvallinen, vaan siitä puuttui valmistajan edellyttämä lattarauta, jonka tehtävänä on ollut estää tukivarren pettäminen.    

Työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta korostaa asiantuntijoiden ja asiantuntijayhteisöjen tekemien säännöllisten tarkastusten merkitystä koneiden turvallisen käytön kannalta.  Näin pyritään varmistamaan, että laitteen kunto ja ominaisuudet eivät ole käytön aikana kulumisen, sään tai muiden ulkoisten olosuhteiden vuoksi heikentyneett eikä käytön turvallisuus ole näistä syistä vaarantunut.

Vantaan käräjäoikeuden tuomio 16.2.2018, R 16/1909.

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen
p. 02950 16448, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi   

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoona henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.