Sisältöjulkaisija

null Työntekijä menetti työpaikkansa kahdesti, työnantajan edustajalle sakkoja työsyrjinnästä

Työntekijä menetti työpaikkansa kahdesti, työnantajan edustajalle sakkoja työsyrjinnästä

21.9.2015 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 14.9.2015 tuominnut lapualaisen metallialan yrityksen toimitusjohtajan kahdesta työsyrjinnästä sakkorangaistukseen. Toimitusjohtaja tuomittiin 60 päiväsakkoon eli yhteensä 2 700 euron sakkoon. Lisäksi yritys ja toimitusjohtaja tuomittiin maksamaan erilaisia työsuhteen päättämiseen liittyviä korvauksia yhteensä 10 105 euroa.

Käsiteltävänä oli vuodenvaihteen 2013-2014 tapahtumat, jossa työntekijä menetti saman työpaikkansa kahdesti. Työntekijän työsuhde päätettiin ensin joulukuussa koeaikana hänen jäätyä sairauslomalle. Työnantaja otti kuitenkin työntekijään uudestaan yhteyttä ja pyysi hänet takaisin töihin. Kun työntekijä oli menossa tammikuussa uudestaan töihin, toimitusjohtaja oli häntä vastassa työsuojeluviranomaiselta saamansa selvityspyynnön kanssa. Toimitusjohtaja ilmoitti työntekijälle, että koska tämä oli ollut yhteydessä työsuojeluviranomaiseen, hänelle ei olekaan töitä.

Käräjäoikeudessa toimitusjohtaja esitti, että syynä työsuhteen päättämiseen koeaikana oli työntekijän soveltumattomuus työhön. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että koska toimitusjohtaja oli ennen koeaikapurkua pyytänyt työntekijää palaamaan sairauslomaltaan töihin ja päättänyt työsuhteen vasta sitten, kun tämä oli kieltäytynyt työskentelemästä sairauslomallaan, todellinen syy työsuhteen päättämiselle oli työntekijän sairausloma. Siten työnantajan edustajan syyllistyi työsyrjintään asettamalla työntekijän epäedulliseen asemaan tämän terveydentilan perusteella.

Toimitusjohtajan mukaan toisella kerralla syynä oli luottamuspula, joka syntyi siitä, että työntekijä oli ottanut yhteyttä työsuojeluviranomaiseen. Käräjäoikeus katsoi, että koska toimitusjohtaja oli hermostunut työntekijän yhteydenotosta työsuojeluviranomaiseen aiemman koeaikapurun laillisuuden selvittämiseksi eikä sen takia antanut työntekijän aloittaa työssä uudestaan, kyse on rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä työsyrjinnästä ammattiliseen toimintaan rinnastettavan syyn perusteella.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työntekijään ei saa kohdistaa mitään negatiivisia seuraamuksia sen johdosta, että työntekijä on ollut yhteydessä ammattiliittoonsa tai työsuojeluviranomaiseen omien oikeuksiensa selvittämiseksi.   

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/607

Lisätietoja: Lakimies Petra Saarenmaa, puh. 0295 018 717