Sisältöjulkaisija

null Työntekijä putosi katolta ja loukkaantui – sakot työnantajan ja päätoteuttajan edustajille

Työntekijä putosi katolta ja loukkaantui – sakot työnantajan ja päätoteuttajan edustajille

31.5.2019 – Etelä-Suomi

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi kattojen saneeraukseen erikoistuneen yrityksen toimitusjohtajan ja työmaan päätoteuttajana toimineen yhtiön toimitusjohtajan, kummankin 35 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 9.5.2019.

Tuomio liittyi 22.11.2016 Keravalla sattuneeseen työtapaturmaan, jossa oli kyse pakollisesta putoamissuojauksesta huolehtimisesta. Työkohteessa saneerattiin omakotitalon harjakattoa, jolla liikkunut työntekijä liukastui ja putosi maahan samalla loukkaantuen.

Käräjäoikeuden mukaan tuomituilla oli asemansa perusteella vastuu huolehtia työmaan työturvallisuudesta, vaarojen kartoittamisesta ja työntekijöiden perehdyttämisestä työturvallisuuskysymyksiin. Työnantajan edustajien vastuu työturvallisuudesta ja sitä koskevien säännösten noudattamisesta on ankaraa vastuuta, eikä vastuuta voi delegoida muille toimijoille. Työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön täyttymiseen riittää pelkästään näiden velvollisuuksien laiminlyönti, vaikka laiminlyönnit eivät johtaisikaan tapaturmaan.

Kyseiselle työmaalle ei ollut laadittu putoamissuojaussuunnitelmaa, vaikka työtä tehtiin useamman metrin korkeudella. Telineillä ei koko työmaan noin viikon pituisen keston aikana ollut lainkaan kaiteita, koska työmaalla ei ollut sopivia osia kaiteiden kiinnittämiseen. Myöskään turvavaljaiden kiinnittämiseen ei ollut paikkaa. Näiden seikkojen olisi pitänyt olla tuomittujen tiedossa, mutta he eivät olleet käyneet työmaalla lainkaan, vaan turvallisuudesta huolehtiminen oli jätetty kokonaan työntekijöiden vastuulle. Pudonnut työntekijä kertoi saaneensa ohjeita työmaalla toimimiseen vain sähköpostitse.

”Putoamissuojauksesta huolehtiminen ja työn johtaminen olisi tullut halvemmaksi”, toteaa työsuojelun lakimies Matti Nissinen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio R 18/1133/763.

Lisätietoja:
Lakimies Matti Nissinen, puh. 02950 16139, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.