Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työntekijä putosi nojatikkaiden kaaduttua

Työntekijä putosi nojatikkaiden kaaduttua

Mediatiedote 8.1.2021 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 15.12.2020 tuominnut pirkanmaalaisen maatalousalan yrityksen ja sen toimitusjohtajan ja työnjohtajan sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Toimitusjohtajalle tuomittiin 10 päiväsakkoa ja työnjohtajalle 15 päiväsakkoa. Työnantajayhtiö tuomittiin 7000 euron yhteisösakkoon.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli syksyllä 2018 tapahtunut työtapaturma, jossa kasvihuoneen katonkorjaustyötä valmistelleen työntekijän käyttämät nojatikkaat kaatuivat sillä seurauksella, että työntekijä putosi noin kolmen metrin korkeudelta maahan asfaltille.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt suunnitella, varata ja toteuttaa turvallisen vesikatolle johtavan kulkutien. Työssä, jonka tarkoitus oli kestää noin 1 – 2 viikkoa, käytettiin nojatikkaita, vaikka nojatikkaita saa käyttää kulkutienä vain lyhytaikaisiin, kertaluonteisiin töihin. Lisäksi tikkaiden yläpään kiinnittäminen niiden kaatumisen ehkäisemiseksi ei ollut mahdollista eikä tikkaiden kaatumista siten ollut estetty millään tavalla.

Käräjäoikeus katsoi, että koska yhtiön toimitusjohtajan oli täytynyt olla tietoinen työmaan kestosta ja siitä, ettei kyseistä työtä varten oltu yhtiöön tilattu nousutornia, porraselementtiä tai porrasteitä, olisi hänen huolellisesti menetellessään pitänyt tehdä näistä seikoista johtopäätös, että kattotyöhön ei ole ollut tarjolla työturvallisia nousuvälineitä.

Käräjäoikeus totesi työnjohtajan osallistuneen kyseisen työn suunnittelemiseen. Lisäksi työnjohtajan vastuisiin oli kuulunut mm. antaa tarvittava opastus turvallisiin työtapoihin sekä työntekijöiden käytössä olleiden laitteiden turvallisuusseuranta. Näitä velvoitteita huolellisesti noudattaessaan työnjohtajan olisi pitänyt tehdä johtopäätös siitä, että kattotyöhön ei ole ollut tarjolla työturvallisia nousuvälineitä.

Käräjäoikeus totesi sekä toimitusjohtajan että työnjohtajan syyllistyneen huolimattomuudesta tehtyyn työturvallisuusrikokseen. Yhteisösakon osalta käräjäoikeus totesi, että koska kumpikin yhtiön esimiesporras on ollut tietoinen tehdystä kattotyöstä, työturvallisuusmääräysten laiminlyönti on täytynyt ainakin osaltaan johtua yhtiöltä vaadittavan huolellisuuden tai varovaisuuden laiminlyönnistä. Käräjäoikeus päätyi tuomitsemaan yhtiölle 7000 euron suuruisen yhteisösakon.

​​​​​Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että nojatikkaiden käyttöä on työturvallisuussäännöksissä selkeästi rajoitettu, koska niiden käyttö on aiheuttanut paljon työtapaturmia. Työturvallisuusmääräysten mukaan työpaikan ja työskentelypaikkojen kulkuteiden on oltava turvallisia ja ne on pidettävä turvallisessa kunnossa. Nojatikkaita voidaan käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluonteisiin töihin. Tällöinkin tikkaiden kaatuminen ja jalkojen luisuminen on estettävä kiinnittämällä tikkaiden ylä- tai alaosa, käyttämällä luisumisen estäviä laitteita tai muilla yhtä tehokkailla toimenpiteillä

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/5195

​​​​​Lisätiedot:
Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto