Sisältöjulkaisija

null Työntekijä putosi nojatikkailta ja loukkaantui – sakot työnjohtajalle

Työntekijä putosi nojatikkailta ja loukkaantui – sakot työnjohtajalle

10.4.2019 – Etelä-Suomi

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi kattojen saneeraukseen erikoistuneen yrityksen työnjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 21.3.2019.

Tuomio liittyi Riihimäellä joulukuussa 2016 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa nojatikkaat kaatuivat työntekijän alta. Työkohteessa oli ollut tarkoitus tehdä kolmen päivän ajan korjaus- ja vedeneristystöitä noin 5 x 5 metrin suuruisella kattolipalla 3–4 metrin korkeudessa. Yhtiön työntekijä oli ollut nousemassa katolle nojatikkaita pitkin, kun tikkaat olivat alkaneet painua alaspäin ja siirtyä sivusuunnassa paikoiltaan. Työntekijä putosi asfaltille ja loukkaantui.

Nojatikkaat eivät olleet riittävän turvallinen kulkutie

Oikeudenkäynnissä käsiteltiin ensinnäkin sitä, onko nojatikkaita saanut käyttää kulkutienä. Arvioinnissa huomioitiin muun muassa työn luonne ja kesto sekä muut olosuhteet. Käräjäoikeus katsoi, että kyse ei ollut nojatikkaiden käytöstä tilapäisenä kulkutienä lyhytaikaista ja kertaluonteista työtä varten. Sen vuoksi nojatikkaiden käyttö ei ollut vallitsevissa olosuhteissa lainmukainen ja riittävän turvallinen kulkutie katolle.

Toinen kysymys koski putoamissuojauksen järjestämistä. Käräjäoikeuden mukaan kysymys on ollut verrattain lyhytkestoisesta ja huomattavan pienialaisesta kattotyöstä, minkä vuoksi putoamisen estävien kaiteiden rakenteiden rakentaminen ei ole ollut pakollista. Niiden sijasta olisi kuitenkin tullut käyttää putoamisen estäviä valjaita. Yhtiön työntekijät olivat kokeneita työssään, ja heillä on ollut käytössään henkilökohtaiset turvavaljaat. Käräjäoikeuden mukaan työnjohtaja on edellyttänyt valjaiden käyttämistä, mutta työntekijät eivät ole niitä käyttäneet työskennellessään kattolipalla.

Käräjäoikeus katsoi, että työnjohtaja oli syyllistynyt työturvallisuusrikokseen siltä osin, kun kyse on ollut turvallisesta kulkutiestä katolle. Putoamissuojauksen osalta käräjäoikeus arvioi jääneen näyttämättä, että työnjohtaja olisi laiminlyönyt huolehtia työntekijöiden putoamissuojauksesta.

”Nojatikkaat kulkutienä rakennustyössä osoittivat jälleen kerran vaarallisuutensa”, summaa työsuojelun lakimies Matti Nissinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 21.3.2019, R 18/1175/707.

Lisätiedot:
Lakimies Matti Nissinen, puh. 02950 16139, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto