Sisältöjulkaisija

null Työntekijä tukehtui kaivantoon – sakot kahden yhtiön edustajille ja kummallekin yhtiölle

Työntekijä tukehtui kaivantoon – sakot kahden yhtiön edustajille ja kummallekin yhtiölle

Mediatiedote 14.11.2019 Etelä-Suomi

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi samassa asiassa kahden eri yhtiön edustajat sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta ja lisäksi kummankin yhtiön yhteisösakkoon. Toinen tuomituista henkilöistä, joka omisti yhtiönsä kokonaan ja oli sen toimitusjohtaja ja hallituksen ainoa jäsen, tuomittiin 50 päiväsakkoon ja yhtiö urakoitsijana 8 500 euron yhteisösakkoon. Toinen tuomituista, joka oli edustamansa yhtiön hallituksen puheenjohtaja, sai 35 päiväsakkoa ja yhtiö työnsuorittajana 6 000 euron yhteisösakon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 14.11.2019.

Tuomio koski Nurmijärvellä 15.5.2017 sattunutta työtapaturmaa. Työssä oli kyse rivitalon sisäpuolisen pohjaviemärin oikaisemisesta, mitä varten poistettiin ensin maa-ainesta imuautolla rakennuksen alta. Työtä varten oli aluksi tehty rakennuksen seinustalle kaivanto. Yksin työskennellyt työntekijä oli alkanut poistaa maa-ainesta kaivannon kautta ja rakennuksen anturan alittamalla käyttäen apuna ajoneuvoimurin letkua. Jostain syystä työntekijä oli työnsä edetessä siirtynyt anturan alittaen osittain rakennuksen alle, jolloin siellä vielä ollut maa-aines oli sortunut hänen päälleen estäen hengityksen. Työntekijä kuoli hapen puutteeseen.

Käräjäoikeus katsoi, että kyseisellä yhteisellä työmaalla kummankaan yhtiön edustajat eivät olleet reagoineet tiedossaan olleisiin kaivantosuunnitelman puuttumiseen ja imutyön vaaroihin, ja että turvallisuuspuute koski kummankin yhtiön suorassa alaisuudessa tehtävää työtä. Kumpikin vastaaja oli noudattanut tätä työtä koskevia työturvallisuusmääräyksiä puutteellisesti ja näin laiminlyönyt työnantajalle kuuluvan huolellisuusvelvoitteen.

Yhteisösakkoa käräjäoikeus perusteli kummankin yhtiön osalta sekä yhtiön johdon osallisuudella että riittävän huolellisuuden noudattamatta jättämisellä.

Työsuojelun lakimies Matti Nissinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa yleisesti maanrakennustyön vaaroista: ”Maamassat ovat painavia. Kaivantojen sortumavaara on aina otettava vakavasti, ja maamassojen kantavuuteen ja vakavuuteen vaikuttavat hyvin monet tekijät. Suunnittelutyössä tarvitaan perehtyneisyyttä ja pätevyyttä.”

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 14.11.2019, R 18/837/707. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Matti Nissinen, puh. 02950 16139, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto