Sisältöjulkaisija

null Työntekijän sormenpää puristuksiin pakkauskoneeseen – sakot yhtiölle, tuotantojohtajalle ja työnjohtajalle

Työntekijän sormenpää puristuksiin pakkauskoneeseen – sakot yhtiölle, tuotantojohtajalle ja työnjohtajalle

3.6.2019 – Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi maustealan yrityksen 40 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta ja lisäksi yhtiön tuotantojohtajan ja työnjohtajan, kummatkin 30 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja vamman tuottamuksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 27.5.2019. Tuomio koski Helsingissä 14.6.2016 sattunutta työtapaturmaa, jossa mausteiden pakkauskoneen linjastolla työskennelleen työntekijän sormenpää jäi puristuksiin koneen liikkuvan radan ja sen kiinteiden tukirakenteiden väliin, kun hän oli koneen käynnissä ollessa puhdistanut sen liikkuvaa linjastoa.

Linjaston turvaovi oli auki tuolloin ja koko tuotantoajon ajan. Sen mahdollisti se, että ns. ohitusavain oli laitettu turvarajakytkimeen. Tämä oli ollut käytäntönä jo vuodesta 2006 alkaen perustuen tuolloin koneen riskien arvioinnin yhteydessä yhtiössä tehtyyn ratkaisuun koneen käyttötavasta. Käräjäoikeus katsoi sen osoittaneen pyrkimystä kustannussäästöihin työturvallisuuden kustannuksella. Koneen tällä tavoin vaarallinen käyttötapa olisi käräjäoikeuden mukaan voinut aiheuttaa vakavammankin vammautumisen, ja se piti tätä työturvallisuuspuutetta pitkäaikaisena ja vakavana.

Tuotantojohtajan ja työnjohtajan käräjäoikeus katsoi huolimattomuudesta rikkoneen työturvallisuusvelvoitteitaan. Tuotantojohtaja oli aloittanut tässä tehtävässä noin puolitoista vuotta ennen tapaturmaa. Hänen vastuullaan on ollut sellaisten menettelytapojen ja rakenteiden luominen, joilla koneiden turvallisuus ja työntekijöiden riittävä ammattitaito ja osaaminen sekä naiden seikkojen valvonta varmistetaan siten, että nyt todetun kaltaiset, selkeät vaaratekijät ja vaaralliset työtavat havaitaan ja poistetaan.

Työnjohtajan käräjäoikeus totesi olleen osaltaan vastuussa koneen työtyöturvallisuuspuutteista ja alaistensa työntekijöiden käyttämästä puhdistustavasta. Hänen olisi tullut ymmärtää, että koneen turvaoven pysyvä ohittaminen ohitusavaimella mahdollistaa vaarallisen työskentelytavan.

Kone on poistettu käytöstä tapaturman jälkeen.

Työsuojelun lakimies Matti Nissinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että koneissa olevilla turvaovilla on jo nimensä mukaisesti valmistajan niille tarkoin miettimä käyttötarkoitus. Niiden ohittaminen erilaisilla ”konsteilla” on aina arveluttavaa ja useimmiten vaarallistakin.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio R 18/3778.

Lisätiedot:
Lakimies Matti Nissinen, puh. 02950 16139, 
etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.tyosuojelu.fi 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.